Høy­lytt hvi­ning. Und­ren­de blikk.

Sko­le­cu­pen i bas­ket­ball fram­kal­ler et bredt spek­ter av fø­lel­ser i Rin­ge­riks­hal­len. Onsdag kjempet elevene om de siste plassene i sluttspillet.

Blåser i fløyta

Den høy­lyt­te hvi­ning står klas­se­venn­in­ner og ka­me­ra­ter for, der de sit­ter på tre­ben­ke­ne, bak plast­dek­ket. De har akkurat sett sine spil­le­re tref­fe kur­ven, sett bal­len dei­se i bak­ken og dom­mer Svein Roger Eriksen blå­se kraf­ti­ge støt i sin fløy­te.

Vik sko­le har put­tet en ny topoenger.

Und­ren­de blikk sen­des i ret­ning dom­me­ren gjen­tat­te gan­ger. Svein Roger Eriksen ser seg nødt til å blå­se av når spil­ler­ne ikke føl­ger re­gel­ver­ket. Det blir noen gan­ger i lø­pet av kam­pen.

Før kam­pen er over snur sek­re­ta­ri­a­tet flit­tig på po­eng­ar­ke­ne. De stop­per til slutt på 8 til Vik sko­le, og 4 til Veien sko­le.

Tomt for vafler

Svein Roger Eriksen er ikke bare dom­mer. Han er tur­ne­rings­an­svar­lig for sko­le­cu­pen. Hu­mø­ret hans er som van­lig sprud­len­de.

– Ung­doms­sko­le­ne har holdt bra nivå. Blant bar­ne­sko­le­ne er det vel­dig jevnt. Stem­nin­gen er bra, og vi har mye folk i hal­len. Det enes­te er at vi har gått litt tom­me for vaf­fel­rø­re, smi­ler han.

Sundvollen, Helgerud Veien og Tyristrand er kla­re for se­mi­fi­na­le i sko­le­cu­pen for bar­ne­sko­ler.

På gutte­si­den er Vik, Kir­ke­sko­len, Sundvollen og Eikli kla­re for se­mi­fi­na­le­spill.

I jen­te­klas­sen på ung­doms­sko­le­ni­vå er Tyristrand, Hole og Veienmarka 1 kla­re for fi­na­le­spill 18. feb­ruar, mens Hov og Veienmarka 2 spil­ler om den sis­te plas­sen i se­mi­fi­na­len.

På gutte­si­den er Hole, Tyristrand og Nord­re Modum kla­re til spill 18. feb­ruar, mens gut­ta til Hov og Haugsbygd skal spil­le om den sis­te le­di­ge plas­sen.