Gå til sidens hovedinnhold

Klarer Hole og Ringerike kommune sammen å bedre vannkvaliteten i Tyrifjorden/Steinsfjorden? | Kai Hoddevik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

innlegget til Bjørn Tore Ødegården.

Han henviser til et leserbrev. Det virker som om han er sikker på at alle i Hole og Ringerike er for bane. Han må jo ha lest RB sin utredning om NIVA som i 2004 og 2006 anbefalte å fjerne fyllingen på Kroksund for å bedre vannkvaliteten og redde Steinsfjorden, samt 2010 da det ble bevilget 10 mill. for å fjerne fyllingene, den gang hadde NIVA Statens vegvesen som oppdragsgiver.

Nå ville bane-kåte politikere og fylkesmannen noe annet og stoppet fjerningen av fyllingene, for ikke å ødelegg for banen. Men vent, min feil, han har ikke lest noe sånt fra RB, kun leserinnlegg, sorry.

Konsekvenser

Men konsekvens av å bo i rød støysone, pga. tog hver halvtime som Sundvollen, Klokkerlia, Kroksund og Grøndokka, konsekvens av mangel på pendlerparkering ved stasjonen i Hønefoss, konsekvens av traseen for vei og bane, gjennom dyrka mark og verneverdige våtmarksområder.

Konsekvens av NIVA sin endring, av fyllinger etter FRE16 ble oppdragsgiver. Konsekvens av en bane som ikke er klimanøytral på 60 år (med hell). Konsekvens av Kr 100,- i avgift pr. passering på veien til og fra Oslo (er jo fellesprosjekt kr. 50,-til vei og kr 50 til bane).

Det må da finnes en journalist i RB som kan skrive om dette? Mener RB har et ansvar å belyse begge sider.

Dårlig sikt

Har film fra Steinsfjorden som viser at den er i ferd med å gro igjen, 25/5 var det ca. 1,5 meter sikt under vann, 14/6 var det ca. 1 meter sikt.

Det er alger hele veien, bunnen er glatt og brun av alger. Det lukter vondt av fjorden. Snakket med fisker ved Herøya, han sier ørreten ble borte etter at brua over til Storøya ble bygd, med fylling og bro er sundet redusert med 2/3. Dette har stor har mye å si for vannkvaliteten i Steinsfjorden. 40 år med bro ser vi resultatet av nå.

Skuffet

Tenk på konsekvensen når folk ikke vil bade, bruke fjorden, vil prisen på bolig og hytte stige?

Er veldig skuffet over Hole og Ringerike kommune som lar gift renne ut i elvene, så fisk blir giftig. Det er med tungt hjerte jeg ser ødeleggelsen, vi kan ikke vente på en bane som ikke kommer før vi redder fjorden. FRE16 får tilpasse seg.

Med bane og flere fyllinger vil Steinsfjorden bli enda mer ødelagt og gro helt igjen.

Klarer Hole og Ringerike kommune sammen å bedre vannkvaliteten i Tyrifjorden/Steinsfjorden.

Jeg håper.

Kommentarer til denne saken