– Det ligger en lang og fantastisk reise bak. En reise som strekker seg lenger enn det siste året. Dette sier Anna Crawford, daglig leder ved golfklubben på Storøya.

Hun forteller engasjert om hvordan det har vært å ta over ledelsen av klubben i en periode med ombygging, vekst og tettere på lokalsamfunnet.

Fikk nye muskler

– Vi er nå en klubb med helårsdrift, vi går nærmere vår region og vi renoverer for framtiden. Vi har hele tiden hatt bakkekontakt og sunn økonomi. Mange små forbedringer hvert år, men ingen store investeringer. La vi igjen penger noe sted så var det på gress, forteller Crawford.

Mens grensene var stengt og alt annet sto stille opplevde Tyrifjord og golf-Norge for øvrig økt aktivitet.

Fakta

* Tyrifjord Golfklubbs årsmøte vedtok i 2021 tre tiltak for å sikre klubben Fremover.

* Renovere banens ni første hull til et budsjett på åtte millioner kroner, finansiert med lån på to millioner, spillemidler på 1,6 millioner og klubbens egenkapital.

* Fjerne årskontingent for alle under 19 år i regionen (Ringerike, Hole, Jevnaker)

* Etablere innendørssenter i Hønefoss i konseptet BoGlede.

* Renovering av klubbens frontnine.

* Ca 500 kvadratmeter nytt greengress pr. green.

* Ca 2500 kvadratmeter nytt approachgress og tees pr. hull.

* Alle fairwaybunkere er drenert og renovert med membran og ny sand.

– Aktivitetsøkningen ga oss muskler. Vi klarte å ta på oss den renoveringen som klubben hadde planlagt i nesten ti år, og som det ikke hadde vært økonomi til, sier Crawford.

Gresset må tynnes

Nå lukter det nyslått – og helt nytt gress. Banesjef Ian Ross klipper den nye greenen for første gang med vertikal klipp. Gresset er tykt og må tynnes. Han drar hånden over det nye gresset.

– Det er som når du er hos frisøren og klipper og tynner håret, sier Ross.

Han forteller at på greenene ønsker man ikke tykt gress, for da triller ikke ballen raskt nok. Det skal være raske og sunne greener.

I tillegg til å være «head greenkeeper», eller banesjef, er Ian Ross også prosjektleder for renoveringen av banen. I et knapt år har halve banen på Tyrifjord vært stengt for en stor ombygging av greener, utslagssteder og bunkere.

Sammen med entreprenøren All Golf Services har Ross og hans team forvandlet banens hull 1 til 9 for å sikre klubben god drift i minst 25–30 år til. Banen får også et moderne design og bedre flyt.

Utnytter området

Anna Crawford forteller at da den polske entreprenøren fikk oppdraget i konkurranse med flere for et år siden startet de i fellesskap med å se på hvordan naturen har utviklet seg gjennom de siste 25 årene; hvordan vannet renner, hva det er under bakken og hvor solen er.

– Vi ønsket å utnytte området bedre. Vår bane har en vill og talende natur med fjell og skarpe kontraster. Det skal se ut som banen alltid har ligget her, med naturen som kryper inn, forteller Crawford.

– Storøyas og regionens natur skal synes. Vi ville ha den ville delen av naturen inn i banen og ha et naturlig uttrykk, sier Crawford.

Hun har 17 års fartstid i klubben og er stum av beundring over den kapasiteten Ross og staben har lagt ned.

I dag har Tyrifjord Golfklubb rundt 80 prosent av sin medlemsmasse fra lokalsamfunnet og regionen rundt. Som en samfunnsaktør gjennom satsingen BoGlede har klubben tiltrukket seg mange lokale samarbeidspartnere.

Tilbud til mange

Klubben har også utviklet et bredt tilbud for barn og unge med blant annet egen barnebane, i samarbeid med Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

I fjor åpnet klubben, i samarbeid med Tronrud Eiendom, et helårs golftilbud med to golfsimulatorer på det nye innendørssenteret i Hønefoss.

I tillegg har Tyrifjord Golfklubb tilbud for seniorer, egen damegruppe og et opplegg for de som trenger en ny giv i livet.

– Denne renoveringen er den største reisen i klubbens historie, sier Crawford med fast blikk utover den nye banen.

Hun gleder seg til åpningen. Noen detaljer gjenstår, og derfor blir det en myk start. Noe av gresset skal gro naturlig inn og spillerne må følge merkingen på banen. I tillegg får nye hull sju og åtte provisoriske greener den første tiden.

Den daglige lederen lar ikke dette legge noen demper på oppstarten.

– Kom, kom til Tyrifjord. Grønt gress er gull, og nå gror det godt på Tyrifjord, sier hun bestemt.