Vår nye samferdselsminister, Knut Arild Hareide, har helt siden 2012 vært en meget viktig støttespiller for å få realisert Ringeriksbanen og ny E16. Vi ser derfor frem til at han nå tar FRE16-prosjektet endelig i mål.

Det er en meget kompetent og erfaren politiker generelt og samferdselspolitiker spesielt som nå overtar som landets samferdselsminister. Vi, som representanter for næringslivet i Ringeriksregionen, hilser derfor Knut Arild Hareide velkommen i den nye statsrådsstolen.

Allerede 31. januar 2012 uttalte Hareide, som daværende leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, til Ringerikes Blad: «Jeg har spesielt lagt merke til Ringeriksbanen og behovet for at den kommer, og hva den betyr i et nasjonalt og regionalt perspektiv».

Drøyt tre år senere – 30. august 2015 – var Hareide som KrF-leder med på den berømte kakespisingen på Sundvolden. Sammen med statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Venstreleder Trine Skei Grande feiret de da de vedtatte planene for realiseringen av Ringeriksbanen og E16.

Akkurat de samme regjeringsmedlemmene og partilederne fremla også sammen inneværende Nasjonal Transportplan (NTP) på en pressekonferanse i Oslo 20. mars 2017. Da sa Hareide blant annet til media: «Ringeriksbanen kommer i 2021–22. Det er et prosjekt som har stor betydning for Oslo-regionen, og som gir Hønefoss-regionen mulighet til å koble seg til Oslo på en helt ny måte». Hareide fremholdt også at det for første gang siden 2. verdenskrig blir bygget nye jernbanestrekninger i Norge, og at Ringeriksbanen er en av grunnene til at dette skjer.

Det er i tillegg betimelig å minne om at KrF så sent som på sitt siste landsmøte 28. april 2019 i Stavanger, enstemmig vedtok at partiet vil sikre gjennomføring av Ringeriksbanen innen 2028.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forsikret på sin side tidligere denne uken at Reguleringsplanen for Ringeriksbanen/ E16 «kan vedtas i løpet av kort tid».

Den nye samferdselsministeren, som jo er fra Hordaland, har helt sikkert også fått med seg de ferske lederartiklene i Bergens Tidende og Bergensavisen hvor de begge krever at Reguleringsplanen nå besluttes, og at FRE16-prosjektet endelig realiseres. For som Bergens Tidende skriver: «Det er ingen samferdselsprosjekt austanfjells som er viktigere for Vestlandet enn Ringeriksbanen. 40 kilometer ny togstrekning mellom Sandvika og Hønefoss vil korte ned reisetida mellom Oslo og Bergen med nesten ein time».

For å sikre at oppstart for Ringeriksbanen kan bli en realitet i 2021/ 2022, må i så fall Knut Arild Hareide gjøre sitt for at Reguleringsplanen godkjennes i løpet av meget kort tid, at den eksterne kvalitetssikringen av denne (KS2) deretter umiddelbart igangsettes og at Stortinget får mulighet til å fatte den endelige investeringsbeslutningen tidsnok til at nye forsinkelser/ utsettelser unngås.

På bakgrunn av Hareides sterke engasjement for Ringeriksbanen/ E16 helt siden 2012 – og den grunnleggende, meget positive holdning til FRE16-prosjektet blant de øvrige regjeringsmedlemmene og i et tilnærmet enstemmig storting – så har vi klokkertro på at så nå endelig skjer.