Siden sist har han besøkt noen av distriktets pensjonistforeninger med sang og gitarspill. Og like etter påske sto han på scenen i Fengselet i Hønefoss sammen med de tre andre trubadurene i gruppa Fire Strenge Karer der de holdt en konsert som ble veldig godt mottatt.

I dagene rett før konserten på Frivilligsentralen omfatter Ove Reidars planer deltakelse både som arrangør og artist på Østnorsk Viseforums Visefestival i Ytre Enebakk, samt en svipptur over Sollihøgda til «åpen mikrofon» på Sandvika Folkebad.

Ove Reidar Venås (født 1952) regner seg som kongsberggutt, men har bodd i Ringerike kommune siden han kom til Tyristrand som lærer høsten 1976.

Interessen for visesang, både på norsk og engelsk kom allerede i 14-15-årsalderen, og 16 år gammel satt han i interimsstyret som forberedte dannelsen av Kongsberg Viseklubb som i mange tiår, og helt fram til var tid, har vært en kulturell kraft i sølvbyen.

I de årene Ove Reidar jobbet som lærer, var han tidvis ute med gitaren og underholdt i lag og foreninger. Midt på 1980-tallet var han også omreisende dansemusiker i helgene med prosjektet «Oves Enmannsorkester». Denne karrieren la han på is etter at han fra januar 1987 begynte som programleder, reporter og journalist i Ringerikes Blads nærradio, det populære programmet Radioavisen, som da hadde Kåre Norli som redaktør.

Senere begynte han som skrivende journalist i lokalavisen og ble der i over 30 år. I årene som journalist holdt visesangeren Ove Reidar en lav profil, bortsett fra at han i flere år var trubadur under De Tørste Kamelers og Bryggerikjellerens ølfestival.

Fredag 10. juni holder han visekonsert utenfor Ringerike Frivilligsentral. Det er gratis inngang, og kaffe og deilige vafler fås kjøpt. Velkommen!