Kjersti (42) er ny seksjonsleder på Kartverket: – Skulle egentlig bli lærer

Holeværingen Kjersti Dybfest Thomasrud tok over som seksjonsleder i en utviklingsseksjon for IT allerede i februar i år.