Prosjektet var først beregnet å koste 11,5 millioner kroner. Sluttregningen ender på 31,5 millioner kroner og den går ut til innbyggerne.

Våren 2020 fikk Ringerike kommune koronamidler fra staten. Bevilgningene kom i en tid da store deler av samfunnet var nedstengt og mange ansatte permittert. Tanken var at offentlige penger skulle bidra til å holde hjulene i gang, og sørge for at folk i bygg- og anleggsbransjen.

LES OGSÅ: 37 millioner skal holde næringslivet i gang: Nå får Atle ny vei

Ringerike kommune utbedret Nordmoveien til Soknabruket, i tillegg skulle det etableres høydebasseng og legges nye VA-ledninger slik at næringsområdet på Eggemoen kan utvides videre. Det er store planer for flere etableringer der.

Dette er kostnadene for nytt høydebasseng:

Totalt er prosjektet med nytt høydebasseng på Eggemoen og vann- og avløpsledninger er beregnet å koste 31,5 millioner kroner.

Dette er enkeltpostene:

Ledningsanlegg: 5,8 millioner kroner.

Basseng inkludert trykkøkning: 3,6 millioner kroner.

Grunn- og betongarbeider: 2,7 millioner kroner.

Bassengbygg: 10,2 millioner kroner.

Elektro og automasjon: 3,2 millioner kroner.

Ny nettstasjon: 550.000 kroner.

Prosjektering og uavhengig kontroll: 3,3 millioner kroner.

Byggeledelse: 450.000 kroner.

Grunnerverv og erstatninger: 750.000 kroner

Administrasjonskostnader: 950.000 kroner

Totalt: 31,5 millioner kroner.

Kilde: Ringerike kommune

Brannvann

For å få til dette er det nødvendig med et nytt høydebasseng som skal sørge for brannvann, det vil si at brannvesenet har tilgang på vann til å slokke eventuelle branner i området.

Den gang var dette prosjektet anslått å koste cirka 11,5 millioner kroner. Men sprekken har vært stor. I april 2021 måtte politikerne bevilge sju millioner kroner ekstra. Og nå etter at anbud er innhentet har regningen steget med ytterligere 13 millioner kroner. Dermed havner den totale prislappen på 31 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gikk på kjempesprekk på sju millioner – Høydebasseng ble vesentlig dyrere

– Beklager

– Hvordan kunne overskridelsen bli så stor?

– Vi hadde rett og slett et for dårlig tallgrunnlag da vi startet opp saken, sier Jostein Nybråten, enhetsleder utbygging i teknisk, kultur og idrett.

Det hadde sammenheng med at vi fikk koronamidler, og at ting skulle utføres raskt. Vi fikk beklageligvis ikke fulgt alle sjekkpunktene vi pleier å gjøre og dermed kom vi ut med et tallgrunnlag som var altfor lavt. Vi kan ikke annet enn å beklage, utdyper han.


Rådmann Tore Isaksen beklaget også forholdet da politikerne ble orientert om sprekken nylig.

– Vi må bare beklage, dette er en sak rådmannen ikke er stolt av. Vi har skjerpet våre rutiner, forklarte han.

I tillegg til at tallgrunnlaget var for svakt har det vært en viss prisstigning de to siste årene. Det er først når anbud er innhentet og kontrakt inngått at kommunen vet nøyaktig hva prosjektet vil koste, men overskridelsen på akkurat dette prosjektet er skyhøy.

Siden dette er en utbygging som går på vann- og avløp og som skal betales etter selvkostprinsippet blir det innbyggerne i Ringerike som i fellesskap må dekke det meste av denne kostnaden. Det bekreftet Isaksen i formannskapet.

Nybråten forstår godt at politikerne reagerer og særlig siden prosjektet har sprukket to ganger.

LES OGSÅ: Derfor bruker de 15 millioner på å grave på Eggemoen

– Bør gjennomføres

Rådmann Tore Isaksen har vurdert, men mener det vil være feil å avbryte prosjektet nå. En god del av arbeidet er allerede gjort, og det skal allerede være brukt cirka 17 millioner kroner på prosjektet.

Isaksen peker på at etablering av høydebasseng er helt nødvendig for å kunne bygge ut området ytterligere noe som i sin tur skal føre til flere arbeidsplasser og høyere skatteinntekter til kommunen.

Saken skal også opp i kommunestyret 23. juni for endelig avgjørelse.

Arbeidet med høydebassenget og vann- og avløpsledningene skal etter planen gjøres ferdig i løpet av året, og anlegges tas i bruk neste år.