For mange kjennere og utøvere av piggskoidretten på Ringerike for noen tiår tilbake vil Kjell Christiansens navn være uløselig knyttet til særdeles sterke løpsprestasjoner på de lengre distansene på så vel bane som terreng. Med sitt lettløpende trippende steg, noe à la den britiske barbentløperen, Bruce Tulloh, var det ikke mange som hang med Kjell når det var snakk om utholdenhet i det lange løp.

Da Thor Kojala og Kjell sørget for dobbeltseier til Fossekallen under fylkesmesterskapet på 5.000 m på Skinnesmoen i Krødsherad i 1963, så var det også slutt på Fossekallens ærefulle historie med gode løpernavn, for bare et par måneder senere ble altså Ringerike Friidrettsklubb stiftet, og de to Fossekallingene ble to meget viktige aktører i den nye klubben, ikke minst med tanke på et slagkraftig lag i Holmenkollstafetten.

I RFIKs første sesong var Kjell 25 år, og markerte seg på en fremragende måte med blant annet å sette ny fylkesrekord på 5.000 m med 14.45.8. I B-NM kunne han skilte med å løpe inn til sølvmedaljer ved to anledninger på 10.000 m. Han oppnådde også å bli uttatt til landskamp i 30 km landeveisløp, men måtte melde avbud på grunn av skade.

18 kretsmesterskap kunne han skilte med i karrieren, fordelt på terreng, bane og skogsløp, og var også blant de beste i det krevende Besseggenløpet. Kjell var selvfølgelig innehaver av Øvre Buskerud Friidrettskrets' fortjenstmerke for aktiv idrett. Vi skal heller ikke unnlate å nevne at han var meget aktiv på vinterføre med flere kretsmesterskap i langrenn.

Kjell Christiansen var ikke ektefødt ringeriking, og trådte ikke sine yngste barnesko i byen ved fossen. Han ble født i Kristiansand av foreldrene Inga og Oddmar Christiansen. Faren, som etter hvert fikk sin arbeidsplass i Forsvaret, ble i 1950 beordret til Trandum. To søsken var også kommet til, og Kjell ble konfirmert på Eidsvoll. I 1955 bar det til Hønefoss da Oddmar ble sanitetsløytnant på Hvalsmoen, og var bestyrer av leirens sykestue, og de bosatte seg i den såkalte Militærblokka i Kirkegata i Hønefoss.

Kjell tok sin artium på Ringerike Gymnas i 1958, og med lærerutdannelse som mål gikk veien raskt til lærerskolen i Kristiansand. Hans første lærerjobber førte ham til barneskoler i Hol og Gol. Mysen og Nittedal skulle også innta «skolekartet», og i Fyresdal i Telemark inntok han jobben som skolesjef. Videre ble det rektorjobb på Stalsberg skole i Vikersund, før han fikk sitt lengstvarende virke i skoleverket som skolesjef i Sigdal, der han ble til han gikk av med pensjon. Kjell giftet seg med sin Edith i 1970. De fikk fire barn, og bostedet ble Åmot i mange år før de valgte Vikersund i eldre år. Det er bare under ett år siden Edit gikk bort.

Kjell holdt fortsatt god kontakt med friidrettslivet i årene etter sine aktive år for å følge med de to eldste døtrene, Kari og Randi, som hevdet seg på friidrettsbanen og han ble da også en ivrig funksjonær i stevner på Modum. Det er også verd å nevne at Kjell i ung alder kom med i Speiderbevegelsen, og det ble en meget viktig del av fritidslivet. Også i Hønefoss nøt speiderne godt av hans lederegenskaper. En høyst respektert og avholdt familiemann, skolemann, speider/friluftsmann og idrettsmann har fullendt livsløpet.

Fred over Kjell Christiansens gode minne.

Minnes i ærbødighet av gamle friidrettsvenner i Ringerike Friidrettsklubb