«Kompetanse for kvalitet» kom i 2015 og skulle gi lærere faglig påfyll. Dette har vært kjempebra! Mange lærere i Hole kommune har søkt og benyttet seg av muligheten.

Kompetansenivået blant lærerne i Hole er nå meget høyt. Derfor undres vi over hva Hole Høyre mener med at det neste år skal sette av øremerkede midler til kompetanseheving i forbindelse med fagfornyelsen.

LES OGSÅ: For barnas beste | Utdanningsforbundet

Hva mangler vi?

Vi undres over hvilken kompetanse dere mener vi mangler? Vi har da holdt på med kompetanseheving i fem år allerede, og vi regner med at vi fortsetter med dette i årene framover. Men vi forstår ikke hvordan dette kan erstatte innkjøp av nye læreverk.

Lærerne i Hole har et høyt utdanningsnivå. Nesten alle som underviser i Holeskolen har pedagogisk utdannelse. Vi har lærere som har fire-fem, seks års høyskole og universitetsutdannelse innenfor sine fagfelt.

Dette er adjunkter med og uten opprykk, lektorer og lektorer med opprykk – høyt kompetente ansatte som virkelig kan jobben sin. Når vi kan lese at «kompetanse for kvalitet» fortsetter også til neste år applauderer vi det, Høyre skal virkelig ha ros for det initiativet. Men dette styres da sentralt, ikke lokalt.»

Vi vet hvordan vi skal undervise

Lærerne i Hole i vet hvordan vi skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, kunst og håndverk osv.

Nå trenger vi verktøyene som skal til for å nå målene i de nye læreplanene som ble iverksatt august 2020. Får vi ikke disse verktøyene vil det daglige arbeidet vårt i all hovedsak gå med til å lage undervisningsopplegg og egne læreverk.

Les også

Utslitte skolebøker til foreldede læreplaner | Morten Dåsnes

Det vil selvsagt gå utover oppfølgingen av elever med f.eks. enkeltvedtak (5.1) og elevsaker inn under paragraf 9A – utrygt læringsmiljø (mobbing).

Med andre ord saker som det er politisk enighet om at tallene allerede er for høye for i Hole kommune. Verktøyene vi trenger er til hjelp for lærerne for å lette arbeidet sitt, for å ha god struktur og orden, og for å kvalitetssikre undervisningen. Og for å sikre at elevene får det de har krav på.

Ville man gitt en kirurg opplæring i å lage sine egne instrumenter, eller er det bedre at kirurgen bruker tiden sin på å operere? Utsagnet fra Hole Høyre vitner om stor mangel på forståelse for hva det faktisk innebærer å drifte en skole uten støtte i læreverk.

Les også

Hole i 2050 | Morten Dåsnes

Vil gå utover bemanningen

De reelle kuttene i dette budsjettet vil gå utover bemanningen. Det vil bli kritisk for mange elever i Holeskolen sånn som budsjettet ligger i dag, og i dette budsjettet har man ikke engang begynt å se på hvilke kutt som må gjøres for å kunne investere i essensielle læremidler.

Vi vet rammene er stramme, det er det overalt. Vi vet at budsjettet er velbalansert fra kommunedirektøren.

Det er lite sannsynlig å hente noe mer andre steder. Vi håper dere finner gode løsninger likevel. Om dere ikke klarer det, håper vi at Hole Høyre sender et kraftig signal til moderpartiet om at rammene fra sentralt hold ikke på langt nær er gode nok.