Gå til sidens hovedinnhold

Kjære medinnbygger Kåre Bech: Jeg er ordfører for alle | Syver Leivestad

– En kommune som Hole er helt avhengig av at alle partier samarbeider godt og vedtar gode løsninger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole kommune er selvfølgelig ikke kun for Høyre-folk, men for alle.

Det er synd hvis du oppfatter meg som en som ikke er opptatt av å inkludere alle. Alle de som står for en annen politikk enn Hole Høyre sin, har jeg god dialog med og stor respekt for.

LES OGSÅ: Er Hole kommune kun for Høyre-folk? | Kåre Bech

En kommune som Hole er helt avhengig av at alle partier samarbeider godt og vedtar gode løsninger. Slik blir også alle innbyggerne indirekte involvert.

Tonet ned Høyre-flagget

Da jeg ble ordfører så var det lett for meg å tone ned Hole Høyre-flagget nettopp for at jeg ønsket å bli oppfattet som en ordfører for alle.

Jeg håper og tror faktisk at de som opplever meg i dialog kan være enig. De som kontakter meg enten ved personlig fremmøte på Herredshuset, mail, telefon eller SMS får kontakt og respons. Selvfølgelig helt uavhengig av parti, noe jeg for øvrig sjeldent tenker på når jeg blir kontaktet.

Gule sider er noe jeg benytter meg av regelmessig. Enten for å se hvem som har ringt mens jeg har vært opptatt, for så å ringe tilbake, eller som jeg gjorde da jeg fant nummeret ditt og forsøkte å kontakte deg en stund før jul.

Tok kontakt

Etter å ha lest mange av dine innlegg med stor interesse, bestemte jeg meg for å ta kontakt med deg for å slå av en prat. Jeg sendte deg en SMS og spurte om du var interessert i et møte, enten på Herredshuset, hjemme hos meg eller hos deg.

Jeg fikk aldri noen tilbakemelding fra deg og slo meg til ro med det, men syntes samtidig det var synd at vi ikke kunne møtes.

Les også

«Regjeringen må innfri FRE16-løftene» | Kåre Bech

Jeg sender deg gjerne en kopi av samme SMS, siden den er lagret og tilbudet fortsatt står ved lag.

Så til artikkelen i Ringerikes Blad:

1. januar i år ble Ringeriksregionen utvidet fra å gjelde Ringerike, Jevnaker og Hole til også å omfatte Krødsherad og Modum. Samtlige kommuner uavhengig om de får ny bane eller vei gjennom kommunen vil bli påvirket av dette.

Det er ingen tvil om at også Jevnaker, Modum og Krødsherad vil få ringvirkninger av ny bane og vei, noe som forøvrig kommunene selv mener.

Ringeriksregionens interkommunale politiske råd med nyansatt leder skal sammen med næringslivet og kommunene utvikle og støtte politikk og tiltak som fremmer vekst og bærekraftig utvikling og styrke regionens posisjon som konkurransedyktig region innen Viken fylkeskommune og særlig i forhold til Oslo-regionen. Profilering av hele regionen innen turisme, næring, bo og arbeidsmarked blir svært viktig.

Ny infrastruktur

Når det gjelder næringslivet og kommunenes tilrettelegging og investeringer, så er det ingen tvil om at Ringerike har stått for det meste med blant annet ny infrastruktur som VA, nye skoler, barnehager etc.

Når det gjelder Hole så har både grunneiere, utbyggere og næringsliv investert og tatt kostnader med å forberede og tilrettelegge for en stor utbygging av Sundvollen og Vik-området. Meg bekjent har også Sundvolden Hotel investert i planlegging og utbygging av sine eiendommer.

Hole kommune har som følge av dette primært brukt tid på møtevirksomhet med næringslivet, grunneiere, utbyggere, FRE16 etc. samt planlegging for utbygginger og infrastruktur for de nevnte områder.

Store investeringer i infrastruktur har vi så langt ikke hatt. Dette vil naturlig nok endre seg etter at en investeringsbeslutning og tidspunkt for byggestart er vedtatt.

Manuell jobb

Det er forøvrig ikke så enkelt som du hevder, at jeg bare kan gå til økonomiavdelingen og be de utføre et tastetrykk for å få ut totalkostnadene som Hole kommune har hatt så langt.

Dette er en stor jobb og måtte i så fall utføres manuelt, men uansett så ville ikke disse kostnadene vært avskrekkende.

Hilsen ordfører for alle i Hole kommune.

Kommentarer til denne saken