Vaksinasjon i Ringerike går sin gang og stor del av befolkningen er allerede ferdig vaksinert. Det framstår en del diskusjoner om det er tatt riktig avgjørelse om hvem som har prioritet, og om vaksinasjon kunne tatt raskere gang.

Likevel, nesten alle er enige om at våre gamle skulle vaksineres først, også ansatte som jobber i gamlehjem og sykehusene, legekontorer, og så videre.

Det er bred oppfatning at flere av yrker skulle fått noe slags prioritet.

Stilte seg i kø

En av dem er drosjesjåfør. Drosjene, som jobbet hele tiden gjennom pandemien, som var til disposisjon for alle, fikk ikke noe prioritet, intet sted i Norge. Dette kommer som uhyggelig overraskelse for de fleste av mine kunder, hvis vi snakker om det i bilen.

Enda større overraskelse for meg var rykte om at noen drosjesjåfører er blitt vaksinert. Jeg ble så glad for dette. Jeg tenkte, endelig noen tenker på oss (og våre kunder).

En av mine kolleger kjørte med en gang til vaksinasjonslokale, sto i kø, med ønske om å bli vaksinert. Og han opplevde stor skuffelse. Riktignok, det var drosjesjåfører som sto i vaksinasjonskø, men bare de som hører til Ring Taxi. Med andre ord, kollegaen min tilhørte ikke «de utvalgte»!

– Snikvaksinert

Det er velkjent at i Ringerike opererer to drosjesentraler – Hønefoss Taxi, og Ring Taxi.

Hvem tok avgjørelse om at bare en sentral skal vaksineres? Kanskje Karin Møller kan svare til oss og offentligheten. De var ikke på vaksinasjonslista, sjåførene visste ikke på forhånd om at de ville fått tilbud om vaksine.

Er det sant at sjefen deres «ordnet deal» på stedet? Og hvordan fikk han dette til? Med hjelp av vennskap, kjennskap, eller ren karisma?

De ble snikvaksinert, så å si, inkognito!

– Samfunnsansvar

Etter at det faktum var kjent, sendte Hønefoss taxi spørsmål til Karin Møller og krevde forklaring. Men, Karin er underlagt taushetsplikt. Så lett å kjøre forbi problemet!

Jeg er ganske sikker på at om Karin ikke hadde vært under taushetsplikt hadde hun sagt at avgjørelse ble tatt fordi Ring Taxi har kontrakt med kjøring av pasienter i Ringerike. Og akkurat der, hadde hun gjort største feil. Fordi vi, i Hønefoss Taxi kjører de samme kunder (pasienter), men vi kjører dem når de har fritt valg.

Vi, i Hønefoss Taxi holder vakt 24/7, det vil si alle tider. Også, i de svært ulønnsomme tider, som nattevakt fra mandag til torsdag. Vi gjør dette fordi vi er veldig bevisst vårt samfunnsansvar, på en gammeldags måte.

Bare dette gir oss grunnlag til å kreve lik behandling. Lik behandling som vi ikke fikk. Isteden, ble det gjort forskjellsbehandling på det groveste.

Etter at du, nylig, måtte beklage, for feil framgangsmåte gjort av legevakt mot en pasient, ser det ut, Karin, at det er flere beklagelser på vent.

Vi venter!

Svar fra kommuneoverlege Karin Møller

Takk for engasjementet.

Som du skriver har vi tidligere hatt kommunikasjon om denne problemstillingen. I begynnelsen av mai mottok du et brev med svar på dine spørsmål.

Jeg forstår på ditt leserbrev at du, på vegne av ditt selskap, opplever ikke å ha fått tilstrekkelig svar fra Ringerike kommune. Jeg vil presisere at jeg uttaler meg som kommuneoverlege i Ringerike kommune, ikke som privatperson.

Vi kan være enige om at dette er utfordrende. Vaksiner er et knapphetsgode. Prioritering av knapphetsgoder vil alltid gi rom for uenighet og opplevelse av ulik behandling, selv om alle tilstreber å håndtere dette så godt som mulig. Alle kommuner må følge de prioriteringer som nasjonale myndigheter har lagt for vaksinasjonen.

Vi kan også være enige om at drosjenæringen er viktig, både for innbyggere og for helsetjenesten. Og vi kan være enige i at pandemien har vist at drosjesjåfører er ekstra utsatt for smitte. Som jeg fortalte på telefonen og beskrev i brevet til Hønefoss taxi, har jeg løftet nettopp prioritering av vaksinasjon av drosjesjåfører til Folkehelseinstituttets vaksinasjonsgruppe og til Statsforvalteren.

De eneste yrkesgrupper som formelt er prioritert for vaksinasjon er helsepersonell med pasientkontakt ifølge Folkehelseinstituttet. Drosjesjåfører er ikke prioriterte per i dag. Det er ikke heller en rekke andre yrkesaktive, f.eks. politiet, lærere, barnehageansatte, bussjåfører eller ansatte i utelivet. Kommunen kan prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til helsepersonell. Øvrige vaksiner skal gis til innbyggere.

Som kommune er vi pliktig å følge den nasjonale prioriteringsrekkefølgen. Om det blir endringer i de nasjonale prioriteringene vil det naturligvis også avspeiles i Ringerike kommune.

I Ringerike kommune kan dere følge vaksinasjonsarbeidet på: https://www.ringerike.kommune.no/korona/koronavaksine/.

Alle som får tilbud om vaksinering registreres i egen oversikt. På hver vaksinasjonsdag gis tilbud om vaksine, slik det er samsvar mellom tilgjengelige vaksiner og antallet som kommer til vaksinering. Det er ikke mulig å møte opp til dropp-in vaksinering i Ringerike. For å få vaksine må man ha timeavtale.

Noen vaksinedager kan vi likevel få enkelte rest-doser med vaksine. Det skyldes at ikke alle som har vaksinetime møter opp eller kan få vaksine likevel. Da blir det misforhold mellom forberedte vaksiner og mottakere.

For å sikre at vi får brukt alle vaksinedosene, har vi i Ringerike en prioritert reserveliste som vi kaller inn fra dersom det blir restdoser. Dette gjelder svært få vaksinedoser og antallet er ikke forutsigbart. På den prioriterte listen står primært innbyggere som etter informasjon fra fastlegen har sykdom eller tilstand med risiko for alvorlig forløp av Covid-19-sykdom.

Sekundært står innbyggere som har et yrke med pasientkontakt på lik linje med helsepersonell og med dokumentert økt risiko for smitte. Blant de siste er drosjesjåfører i selskapet, som det regionale helseforetaket har inngått kontrakt med om transport av bekreftet covid-19 pasienter fra vår kommune. Vestre Viken har for Ringerike kommune inngått avtale med Ring Taxi.

Jeg vil oppfordre alle innbyggere, også sjåfører hos Hønefoss Taxi, til å følge med på sin hjemkommunes nettside og være klar til å ta vaksinen når det er deres tur. Slik prognosen er nå vil alle innbyggere få tilbud om første vaksine i løpet av sommeren og være fullvaksinert til høsten 2021.