Gå til sidens hovedinnhold

Kjære folkevalgte: Det er nå jobben begynner! | Nina Solli

Artikkelen er over 2 år gammel

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag fikk vi 125 folkevalgte i Ringerike, Jevnaker og Hole. Deres viktigste oppgave er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men pengene som kommer inn, er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Alle disse bedriftene har igjen en ting til felles: De holder til i en kommune.

Alle verdier skapes lokalt, enten kommunen er liten eller stor. Derfor må politikerne være opptatt av å ha gode rammevilkår for næringslivet slik at de får et større skattegrunnlag til å finansiere gode tjenester for innbyggerne.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake. NHOs Kommune-NM 2019 viser dette med all tydelighet: I kommuner med høy andel private sysselsatte er det høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

Ringeriksregionen kommer ut midt på treet NHOs Kommune-NM. Hole har for eksempel god kommuneøkonomi, men har en utfordring med lav befolkningsvekst og lav netto innflytting.

Den nye Ringeriksbanen og E16 kan gjøre det mer attraktivt for flere bedrifter å etablere seg i Hønefoss og omegn, men det forutsetter at politikerne utnytter mulighetene dette gir godt og lytter til næringslivets behov.

Da NHO og næringsforeningen arrangerte politisk verksted på Eggemoen før sommerferien, var forutsigbarhet den en av de viktigste tilbakemeldingen kandidatene tok med seg fra bedriftene. Ustabil kraftforsyning til industrien på Eggemoen er et problem som må løses så raskt som mulig.

Et annet tema var godt utbygd vei- og kollektivnett som gjør at en raskt kan forflytte seg og redusere kø. Her vil den nye Byplanen som ble vedtatt rett før valget bli viktig.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunene best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har vi arrangert politiske verksteder over hele Viken. Politikerne har møtt opp i hopetall.

De har lyttet til hva bedriftene er opptatt av i sin hverdag og vist stort engasjement. Det finnes mange eksempler på kommuner som er flinke til å legge til rette for næringslivet. Samtidig forteller mange bedriftsledere om små og store hindringer som de møter i hverdagen.

Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

I årets valgkamp har NHO utfordret ordførerkandidatene til å signere et løfte om å legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløftet har begeistret og engasjert på tvers av partier og over hundre kandidater i vår region har lovet følgende:

Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger
Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne
Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter
Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping over hele landet.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn:

Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i landets kommunestyrer og fylkesting de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene kan bidra.

For det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!

Kommentarer til denne saken