Hadeland: Det opplyser stiftelsen i en pressemelding.

I 2017 ble det utarbeidet en brannteknisk rapport, som viste anbefalinger til utbedringer. Rapporten ble utarbeidet på bestilling fra og finansiert av Riksantikvaren.

Riksantikvaren har som kjent også varslet oppstart av fredning av bygningene og deler av uteområdet.

Stiftelsen Uni er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.

Håper å lokke 3.000 til ny festival ved Randsfjorden