Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) på Buskerud-benken forklarer at ordningen fungerer slik at når et museer eller kulturinstitusjoner mottar private gaver, så vil staten gi ytterligere 25 prosent av summen de har fått.

– Dette bidrar til at museer og kulturinstitusjoner både får et større incentiv til å arbeide for tilførsel av privat kapital og opplever å få belønning for det i form av midler fra gaveforsterkningsordningen når de lykkes. Det er et mål å sikre mer privat kapital til kunst- og kultur, sier Wold, som er medlem av Stortingets familie- og kulturkomite.

Dermed fører gaven på 750.000 kroner fra Hønefoss sparebank til stiftelsen Ringerike kultursenter til at staten gir ytterligere kroner 187.500 til kultursenteret. Gaven fra banken er til innkjøp og oppgradering av trådløse mikrofoner.

Stiftelsen Kistefos-Museet har fått hele 27.090.000 kroner fra forskjellige givere, som er til delfinansiering av nytt museumsbygg. Dermed gir staten via gaveforsterkningsordningen hele 6.772.500 kroner til museet. Det gjør at Kistefos-Museet er de som får mest via denne ordningen i Norge.

LES OGSÅ: