Det er Kirkerådet som oppfordrer menighetene til å ringe med kirkeklokkene som en markering. De oppfordrer også kirkevergene om å holde kirkene åpne samme dag.

22. juli faller i år på en torsdag, og klokkeringingen vil finne sted umiddelbart etter den TV-sendte gudstjenesten fra Oslo domkirke, som starter klokken 11, skriver Dagen.

Bruk av kirkeklokker er strengt regulert, men det kan gjøres unntak ved særlige anledninger.

Forrige gang denne bestemmelsen ble brukt, var i mars 2020. Da ble det vedtatt at det kunne ringes med kirkeklokkene i perioden der det ikke ble gjennomført alminnelige gudstjenester som følge av tiltakene mot spredning av koronaviruset, ifølge avisen.

Tiårsdagen for terrorhendelsene, som kostet 77 mennesker livet, 69 av dem under AUFs sommerleir på Utøya, vil bli markert med et omfattende offisielt program.