Kari-Anne (17) sto frem som mobbeoffer: – En av mobberne tok kontakt og ba om unnskyldning

Kari-Anne Paulsen sto i lørdagens Ringerikes Blad fram med sin historie om hvordan hun gjennom mange år opplevde trakassering og mobbing på Tyristrand skole. Etterpå har støtteerklæringene strømmet på.