Gå til sidens hovedinnhold

Kåre og Kirsti Bech jobber for alle i Hole | Eva Bekkelund-Eriksen

– Er det ikke et stort tankekors, at to eldre mennesker må gjøre en utrettelig innsats fordi de som skal og bør gjøre denne jobben verken evner eller vil ta ansvaret, spør Eva Bekkelund-Eriksen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

To 80-åringer leser alle rapportene og setter seg grundig inn i alt som har med Ringeriksbanen å gjøre. I motsetning til politikere og administrasjonen har dette tospannet detaljkunnskap, og holder oss informert om økonomiske, miljømessige og tekniske problemstillinger.

LES OGSÅ: Hva med Ringeriksbanen og leire? | Kåre Bech

Kåre og Kirsti Bech kunne solgt eiendommen i Sundvollen og hatt penger nok til å installere seg i Rue Grimaldi i Monaco.

I stedet har de tatt kampen mot banen og ødeleggelse av Hole.

Nylig var det et stort intervju med ekteparet Bech i Aftenposten. Det er noe imponerende over disse to, som i praksis er et kunnskaps -og kompetanseteam og som i tillegg tar ansvar.

Men er det ikke også et stort tankekors, at to eldre mennesker må gjøre en utrettelig innsats fordi de som skal og bør gjøre denne jobben verken evner eller vil ta ansvaret for innbyggerne i Hole?

Splitte vei og bane

Hvorfor er ikke heltidspolitikeren Syver Leivestad ute i media og forsvarer innbyggernes interesser, hvorfor forteller ikke han den samme historien som Bech? Hvorfor overlater Leivestad dette til andre?

Les også

Konsekvensutredninger slaktes | Kåre Bech

Vil Leivestad egentlig skrote fellesprosjektet, og splitte vei og bane? Dette er for øvrig helt i samsvar med anbefalinger i en kvalitetsrapport.

Vil han ikke fortelle oss dette fordi han ikke har støtte i eget parti, som fremdeles styres av sterke økonomiske egeninteresser?

En alvorlig forsømmelse

Hvorfor setter ikke de andre politikerne seg inn i de store og alvorlige problemstillingene og informerer oss innbyggerne? Hva vet de egentlig?

Hva med administrasjonen, hvorfor sørger ikke de for at de informere oss om nettopp det ekteparet Bech ser seg nødt til å fortelle?

Politikere og administrasjonen lønnes av oss for å gjøre denne jobben. Når de lar være å gjøre dette, er det en alvorlig forsømmelse.

Hvorfor vil politikerne ødelegge Hole?

Hvis politikerne og administrasjonen har lest alle rapportene, konsekvensutredning og andre dokumenter, hvordan kan de da fortsatt applaudere banen?

Les også

Kjære medinnbygger Kåre Bech: Jeg er ordfører for alle | Syver Leivestad

Disse dokumentene kan ikke leses eller tolkes forskjellig, fordi fakta er fakta. Hvordan kan politikerne være tilhenger av et prosjekt innbyggerne taper på og som i praksis vil ødelegge Hole?

Hole Høyre har stort ansvar

De sterkeste forkjemperne for Ringeriksbanen har økonomiske egeninteresser. Når politiske partier domineres blant annet av egeninteresser ivaretas ikke innbyggernes interesser.

LES OGSÅ: Kroksund er «en nøtt» | Kåre Bech

Dette er et faktum, og Hole Høyre er ikke i stand til å ta vare på fellesskapet, folks nærmiljø, fjordene våre og andre varige verdier fordi egeninteressene i partiet kommer i første rekke.

Hole Høyre spilte en avgjørende rolle i 2013 da partiet sa ja til Fellesprosjektet og som gjør Hole til den store taperen.

Vi må forstå alvoret nå

Den dagen gravemaskinene sette jernkjevene sine i Hole, vil folk skjønne alvoret. Da er det for sent. Derfor varsler Bech oss, og derfor må vi ta budskapet deres på alvor.

Et budskap politikere ikke vil formidle fordi det ville være å innrømme at banen kun er politisk prestisjeprosjekt, uten verken økonomiske eller miljømessige gevinster.

Beholder sin ro og verdighet

Ekteparet Bech er som nevnt 80 år. De er ikke tause. De tar ansvar. De beholder sin ro og verdighet når kritikk, mistenkeliggjøring og vulgær-retorikk kommer fra banetilhengere.

De fortsetter å skaffe seg kunnskap og deler denne med oss. Politikere og administrasjonen har mye å lære av Bech.

For deres kamp har aldri handlet om dem selv, deres egen bolig eller økonomi, men om noe langt større og viktigere. Banesaken handler om bruken av skattepengene våre og ivaretakelse av mennesker og miljø. Bech fortjener en takk.

Kommentarer til denne saken