I begynnelsen av august startet den nye kapellanen Jacob Breda Antonsen sitt virke i Hønefoss kirke, men etter møtet med biskop Jan Otto Myrseth, prost og sokneprester og en rekke inviterte gjester, samt mange fra menigheten, på søndag, er han nå vigslet til prest.

En hyggelig, og egentlig en sjelden begivenhet hvor «vår egen» biskop Jan Otto ledet ordinasjonsgudstjenesten.

Det var en rørende og høytidelig kirkelig handling hvor menigheten ble litt bedre kjent med Jacob.

Slike vigslinger av prester finner ofte sted i Domkirken, eller i den kommende prestens hjemmemenighet.

Men Jacob, som er oppvokst i Frikirken i Halden, hadde ikke noen slik kirke eller menighet innenfor Den norske kirke som har følte seg særlig knyttet til. Derfor falt valget på den kirke og menighet som han begynte sin prestegjerning i for litt over en måned siden.