Det er få dager igjen til første kommunestyre etter valget, og politikerne i Ringerike er fortsatt ikke i mål med en samarbeidsløsning. Torsdag 10. oktober må alt være på plass. Det går riktignok an å utsette dette møtet, men ikke lenge. Loven er klar på at konstitueringen må være på plass innen 31. oktober.

Tvinges til enighet

Så hva er problemet når forhandlingene drar ut i tid? Det mest åpenbare er at partiene ikke har samtalt om politikk før de nå tvinges til å bli enige.

Dersom partiene hadde innsett tidligere at de faktisk måtte samarbeide med noen etter valget, kunne de ha samtalt og blitt enige om hovedsaker.

Det ville vært å ta velgerne på alvor, samtidig som det ville gitt en helt annen forutsigbarhet. I verste fall ender det nå med kun valgteknisk samarbeid, og politikken blir som den blir fra sak til sak.

Og ærlig talt, dette er dårlig politisk håndverk, og gir forutsigbarhet omtrent som meteorologenes årsprognoser.

Sterke krav

Det vi så langt kjenner til fra samtalene mellom partiene, tyder på at det er lite rom for forhandlinger, og at det som legges på bordet fra enkeltpartier, er ultimative krav. Altså ikke rom for kompromisser.

Da sier det seg selv at forhandlingene låser seg. Politikk er å diskutere seg fram til løsninger til beste for velgerne, og da må alle gi og ta.

Dersom vi er heldige, ligger det an til en løsning mandag kveld. Etter hva vi kjenner til, er det Arbeiderpartiet som har siste ord i en mulig samarbeidskoalisjon mellom Ap, Høyre, KrF og Frp. Dersom dette strander, er det helt åpent hva som skjer.

Mest sannsynlig må da Arbeiderpartiet forlate arenaen til fordel for Senterpartiet. Med bare få dager igjen til et konstituerende møte, sier det seg selv at det her kan bli mer fokus på posisjoner enn på politiske saker.

Uansett må følgende gjelde: Noen må ta lederskap og VILLE ha enighet. Målet må være å finne fram til løsninger til beste for alle oss som bor i kommunen.

Polsk riksdag

Det er synd at partiene, etter utallige oppfordringer, ikke har villet snakke sammen om politikk på et tidligere tidspunkt.

Det er nærliggende å ty til uttrykket «polsk riksdag» når vi nå går inn i en ny valgperiode; betegnelsen på en kaotisk og støyende forsamling, der det er tilnærmet umulig å fatte vedtak.

La oss håpe vi tar feil.