Ringerike Senior Høyre har invitert Erna Solberg til å besøke Hønefoss og Ringerike i løpet av valgkampen. Erna har ikke svart ja men hun har heller ikke svart nei. Det gir oss tro på at Høyres leder kan komme til å finne en plass til oss i et sikkert hektisk valgkamp-program.

Æresmedlemskap

Ringerike Senior Høyre har også invitert Erna Solberg til å akseptere et æresmedlemskap i vår forening. Vi har gratulert med fylte 62 år! Det gjør henne fullt ut kvalifisert til å bli medlem i Senior Høyre.

Ringerike Senior Høyre er en aktiv forening med engasjerte medlemmer. Vi møtes en gang i måneden for å diskutere politikk. Vi diskuterer naturlig nok forhold som angår seniorene i samfunnet. Da er Erna Solbergs samfunnsreform «Leve hele livet» et naturlig utgangspunkt for våre samtaler. Vi er redd for at sittende regjering vil svekke innholdet i «Leve hele livet» når de kommer med sin plan for å bo trygt i eget hjem. Blir dette alt, eller vil de videreføre det beste fra «Leve hele livet»? Det vil vi følge nøye.

Ut av festtalene, inn i reell politikk

Gruppen som kalles senior blir stadig flere. Vi er oppegående og besitter mye kompetanse. Det er Erna Solberg selv et strålende eksempel på.

Vi seniorer ønsker å bruke vår kompetanse videre, også etter at vi er blitt pensjonister. All ære til alle som jobber i frivilligheten. Men det skader ikke å tjene litt på innsatsen heller.

Vi ser problemet med ekstra ferieuker og spesiell tilrettelegging og at det derfor kan være mindre attraktivt for bedrifter å ha en senior i jobb. I Ringerike Senior Høyre mener vi imidlertid at dette er problemstillinger som må kunne løses på en god måte av en ny Solberg-regjering. Vi vil ha seniorene som ressurs ut av festtalene og inn en reell politikk for næringslivet.

Høyre-ordfører

Ringerike Høyre er nå på full fart inn i valgkampen. Ringerike kommune har aldri hatt noe annet enn ordførere fra Arbeiderpartiet. Men denne gang har vi stor tro på at Høyre blir det største partiet i kommunestyret og at vi får vår egen Runar Johansen som Høyre-ordfører. Seniorene skal delta for fullt. Vi håper derfor at Erna Solberg finner tid i løpet av valgkampen til å besøke Hønefoss og Ringerike. Det vil være en skikkelig vitamininnsprøyting for oss.

Håp i hengende snøre

Ringerike Senior Høyre har fått et hyggelig svarbrev tilbake. Der står det at Erna føler det er litt tidlig å entre Senior Høyre fordi hun satser alt på å bli Norges neste statsminister.

Hun takker nei tilbudet om æresmedlemskap nå.

Når det gjelder spørsmålet om å komme hit i løpet av valgkampen sier hun verken ja eller nei.

Det er håp i hengende snøre.