Gå til sidens hovedinnhold

Kan total ødeleggelse bli skånsom? | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 2 år gammel

– Veivesenet har vært rett på sak hele tiden: Hole vi kjenner i dag, vil bli ødelagt, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt innlegg i Ringerikes Blad lørdag uttrykker ordføreren i Hole tillit til den demokratiske prosessen, og kommer med opplysninger og meninger som reiser spørsmål. Derfor dette åpne brevet til ordføreren i Hole.

Når ordføreren forteller at han har tillit til den demokratiske prosessen, er det både nødvendig og riktig å spørre hvilken prosess han sikter til.

Avgjørende spørsmål

Mener ordføreren at hans egen deltakelse i den viktige referansegruppen som møtte veivesenet og Bane Nor i 2014, var et resultat av en ryddig og demokratisk prosess?

Kan ordføreren dokumentere at han og de øvrige representantene fra Hole ble oppnevnt av kommunestyret? Fikk ordføreren et klart mandat?

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole

 

Hadde kommunestyret allerede på forhånd godkjent at det skulle være fylling og stasjon i Sundvollen når ordføreren og de tre andre representantene fra kommunen applaudert dette mens de satt i denne referansegruppen?

Dersom innbyggerne skal ha tillit til demokratiske prosesser, er det en forutsetning at alt foregår på en ryddig og åpen måte.

Hvorfor kan verken du eller de andre som representerte Hole, svare på dette ene spørsmålet: Hvem av dere fire var det som gikk god for fylling og stasjon i Sundvollen, før kommunestyret hadde sagt sitt?

Dette er viktig å få avklart.

Les også

Naboklager ble avvist: Nå er Reidars boligplaner stoppet av kommunen

Vei og sykehjemskrise

I innlegget forteller ordføreren at kommunestyret har anbefalt at den nye veien legges 200 meter lenger sør for sykehjemmet.

Når anbefalte kommunestyret dette?

Det er ikke spor etter en slik anbefaling, verken i møtedokumentene fra siste kommunestyre eller i høringsuttalelser.

Ordføreren er sikkert kjent med at administrasjonen i kommunen ikke vil tillate at syke og eldre blir boende på sykehjemmet eller i de vernede boligene like ved.

Bygging av ny vei vil utsette beboerne for altfor store påkjenninger, uansett om veien flyttes eller ikke.

Selger til Bane Nor?

Ordføreren er sikkert også kjent med at administrasjonen opplever at forhandlingene med fellesprosjektet om alternative boliger til syke og eldre er krevende. Vegrer Bane Nor og co. seg for å punge ut til boliger etter Husbankens minimumsstandard?

Ordføreren har lovet at sykehjemmet og den attraktive eiendommen ikke skal over i hendene til eiendomsselskapet til Bane NOR. Kan ordføreren garantere for at dette løftet står fast?

Omstridt utvalg

Ordføreren opplyser i innlegget at han spilte en sentral rolle i Steinsfjordutvalget i mange år, og forteller utvalget fikk utrettet mye mens han var med der. Er ordføreren kjent med at det ble sendt en klage til Fylkesmannen i forrige periode fordi utvalget lot være å forholde seg til viktige problemstillinger som ble reist av innbyggere i Hole?

Og mener ordføreren, ut ifra det han har gitt uttrykk for i innlegget sitt, at innbyggere i Hole ikke trenger bekymre seg for Steinsfjorden og at de som nå skriver innlegg mangler kunnskap og innsikt i hva som foregår?

Noen sier sannheten

Ordføreren skriver i sitt innlegg at firefelts vei og bane gjennom bygda, gjennom unikt landskap og sårbar natur og miljø, skal gjennomføres på en skånsom måte.

Veivesenet har vært rett på sak hele tiden: Hole vi kjenner i dag, vil bli ødelagt. Høyre-veteran Per Christian Gomnes er ærlig og sier at bygda vår blir totalt ramponert.

Ordfører, tar partifellen din feil? Hvordan kan du omtale dette som skånsomt? Og hvordan kan du si ja til massive ødeleggelser?

Kommentarer til denne saken