Gå til sidens hovedinnhold

Kan sette FRE16 på spill | Ivar Gunnar Lia

– Signalene er krystallklare, Hønefoss må forsterke byggingen av boliger og lokaler for næring så tett inntil Hønefoss stasjon som mulig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Diskusjonen om Tronruds utbyggingsplaner på Lloyds marked er heftig.

Det som synes å være en vel regissert protestaksjon fyller jevnlig Facebook og lokalavisas spalter. Målet er tydeligvis å stoppe denne utbyggingen, nær sagt for enhver pris.

Det interessante da er: Hva er egentlig prisen hvis utbyggingen ikke blir gjennomført? For det kan være et mulig utfall, hvis politikerne vender tommelen ned.

LES OGSÅ: Et ensomt høyhus | Tor Arne Johnsen

Det forventes av oss

Dette er faktisk et tema med et visst alvor, etter min mening.

Det er forventet at byen Hønefoss tar de grepene som er forventet for å bygge opp under trafikken på Ringeriksbanen. Dette er uttrykt ved flere anledninger.

Signalene er krystallklare, Hønefoss må forsterke byggingen av boliger og lokaler for næring så tett inntil Hønefoss stasjon som mulig. Kommunen har gjort sitt ved å øke kapasiteten på vann og kloakk. Investeringen er i milliardklassen.

Les også

Høyres usynliggjøring av motstandere | Ringerike

De viktigste områdene for fortettet bygging er Øya-området, med Lloyds marked og Tippen, samt området ved Røde Kors-huset i Soknedalsveien. Her planlegges kontorer, handelslokaler og boliger i hundretallsklassen. Også andre steder ser man muligheter for fortetting.

Bærekraftsmål

Denne utbyggingen av byen faller sammen med nylig vedtatte bærekraftsmål, som i korte trekk sier:

Bygg høyere og tettere, lag minst mulig fotavtrykk på byggene. Det er den mest grønne veien å gå, og det gir minst CO2-utslipp og annen forurensning.

Plan- og bygningsloven skal ifølge bærekrafts-vedtaket brukes aktivt for å nå disse målene. Det står i det enstemmige vedtaket gjort av Ringerike kommunestyre.

Les også

Stig Nicklas (30) valgte å flytte tilbake, men nå er han lei: – Jeg er ikke forbauset over motstanden

Flertallet i kommunestyret har fulgt opp dette da de vedtok reguleringsplanen for Lloyds marked.

Dette harmonerer veldig dårlig med en aksjon som kort sagt sier:

Bygg lavere og gjør det mer koselig. Tanken er selvsagt besnærende, men dette er full kræsj med det kommunen har vedtatt av regulering og de nevnte kravene i forbindelse med banen.

Høy grad av utnyttelse

Det er satt meget høye grad av utnyttelse i dette området, og jo mer man bygger i høyden, jo mer areal blir det til det bylivet de som protesterer ønsker.

Hva kan så potensielt skje? Utbyggingen kan klappe sammen og ikke bli gjennomført. Etter min mening en tragisk utgang.

Det er da en fare for at de som skal bevilge penger til Ringeriksbanen sier, sorry, her har ikke Hønefoss blitt den partneren som de lovet, så gjennomføring av banen settes i bero.

Alternativt kan Nye Baner si det samme, og foreslå en enkel stasjon på Tolpinrud. Det sparer de store beløp på å gjøre, men byen mister som kjære stasjon.

Innsparingsmuligheter

Nye Baner, som skal stå for utbyggingen, leter med lys og lykte etter innsparingsmuligheter. Det har de forpliktet seg til.

Stasjon på Tolpinrud vil igjen skape et stort press på bygging i nærområdet, og da ryker det garantert mye matjord.

Realismen: Kommunestyret har vedtatt en reguleringsplan for Lloyds marked, med konkrete målsettinger på bygg.

Èn meter lavere

Forslaget til Tronrud inneholder et høyhus som er en meter lavere enn det kommunestyret har tillatt. Slik sett burde det ikke være fare for at planen ikke får støtte.

Rådmannen har bekreftet at Tronrud ikke bryter med reguleringsbestemmelsene, men har bedt om en del tilleggsdokumentasjon, vedrørende utsikt fra ulike steder og en skygge-oversikt.

Men aksjonen som pågår har tilsynelatende ett konkret mål, det er å splitte de som har flertallet og få utbrytere til å snu i saken.

Denne saken dreier seg med andre ord om langt mer enn høyden på et høyhus og arkitekturen på byggene som foreslås i området.

Frykter for gjennomføringen

Det er grunnen til mitt sterke engasjement i saken.

Jeg frykter både for banens gjennomføring og for stasjonen.

Her er det kort og godt veldig mye som står på spill.

Kommentarer til denne saken