Dersom du kan svare ja på spørsmålet om du kan skylde på andre, ja da er problemet løst. Må du svare nei, er det stakkars deg.

Det er ofte første reaksjon hos oss mennesker når vi havner i problemer og se etter noe eller som oftest noen å skylde på. Noe annet enn oss selv. Noen ganger kan det å sitte med skylden og ansvaret alene være helt uutholdelig. Så uutholdelig at vi går i total fornektelse, selv om alle piler peker mot oss.

Om å gjøre å skylde på andre

Bibelen har mange gjennomgående tema og fortellinger, og en av de viktigste handler nettopp om problemløsning. For hvordan skal man løse problemet med menneskenes synd og stadige brudd med Gud og Guds bud.

Helt siden Adam og Eva i Edens hage, så har det også her vært om å gjøre å skylde på andre. Når menneskene har tatt en bit av frukten fra det forbudte treet, så skylder Adam på Eva, og Eva på slangen.

Senere i det gamle testamentet får denne bortforklaringen til og med sin egen praksis og rituale. Etter Israelsfolkets utvandring og flykt fra Egypt så utvikler det seg en årlig tradisjon. Hvor presten på vegne av folket la hendene på en bukk, og dermed også hele folkets synd på den.

Før denne stakkars uskyldige bukken ble sendt ut i ødemarken for å dø, og med den også alle syndene og problemene med den. Dette fungerte selvfølgelig ikke i lengden. Synden må tas et oppgjør med, ikke bare bortforklares, glemmes og glattes over.

Åpenbaringen

Nå rett etter jul starter åpenbaringstiden i kirken. Tiden hvor vi retter fokus mot hvem det lille barnet i krybben viser seg å være. Denne søndagen er det døperen Johannes sine ord: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» som gir oss det første hintet.

Den samme linjen synges i dag i kirken når menigheten går til nattverd. Det var det som var Jesus sitt oppdrag, funksjon og grunnen til at han måtte dø på et kors. For at syndene skulle bli borte en gang for alle, og ikke bare syndebukken selv. Det er det som skjer når Jesus seirer over døden og står opp igjen, ikke bare for seg selv, men for alle.

Likevel er det ikke sånn med Jesus at han bare er en ikke «quickfix», en løsning eller en hjelpetjeneste.

Jesus er Gud. En Gud som i sin kjærlighet ønsker å ha noe med oss å gjøre tross alt.