Justismord i Norge - skjer det? Man tror jo ikke at beviser og forklaringer blir manipulert, forfalsket eller skreddersydd inn i påstandene fra aktoratet/ påtalemyndighetene.

Først når det avdekkes at det faktisk har skjedd i tidligere saker, som i Fritz Moen og Per Liland sakene ser man hva mennesker er i stand til.

LES OGSÅ: Eirik Jensen fra fengselscellen: – Har gått ned ni kilo, stirrer i veggen og sliter med nattesøvnen

Det er da man forstår at formålet er å knytte en utpekt person til gjerningen - skyldig eller ei.

Åpenhet og innsyn

Når man leser om eller selv opplever slik urett gjør det at man våkner opp, følger med og ønsker mer åpenhet og innsyn i hva som skjer i rettssaker.

Vi vil jo at alle skal få en rettferdig behandling og rettergang? Det gjelder både skyldige og uskyldige.

Arrestasjonen, mediedekningen, rettssaken og dommen mot Eirik Jensen vekket sterke følelser i folket. Når folket med et juridisk utrenet øye ser at noe ikke stemmer, når så mange tusen engasjerer seg og inntar rettslokalet, oppretter støttesider og demonstrerer - da bør også våre dommere være årvåkne.

Sikkerhetsgaranti

For de skal være den enkeltes sikkerhetsgaranti, de skal sørge for at saken opplyses i den grad det er mulig, de skal følge loven og dommen skal gjenspeile at handlingen tiltalte dømmes for utvilsomt er utført.

Vi sitter med en overbevisning om at Eirik Jensen er uskyldig i tiltalen.

Vi vil påstå at Norges lover og menneskerettigheter ikke er fulgt. Vi ser at det ikke skal eller bør legges til grunn en forklaring fra en simpel notorisk løgner og kriminell.

Vi vil påstå at det ikke er bevis som taler for at Eirik Jensen har hjulpet Gjermund Cappelen med hasjinnførsler.

Cappelen smuglet ikke

Cappelen selv smuglet ikke over grensen, han fikk først vite om lasten etter at den hadde passert grensen.

Cappelen solgte og administrerte hasjpartiene etter at dette hadde passert grensen.

Jensen er tiltalt og dømt for psykisk medvirkning til at Cappelen innførte narkotika. Hvordan kan Jensen ha medvirket til noe som Cappelen ikke gjorde? Hvordan kan en tiltalt dømmes for psykisk medvirkning til noe som ikke skjedde? ?