Julegaven til JORS | Maria Aldersjøen

HVORFOR? – Det skal være noe levende og positivt ved et omsorgs- og rehabiliteringssenter, skriver Maria Aldersjøen (Frp), som er bekymret for budsjettforslag som berører Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS).

HVORFOR? – Det skal være noe levende og positivt ved et omsorgs- og rehabiliteringssenter, skriver Maria Aldersjøen (Frp), som er bekymret for budsjettforslag som berører Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). Foto:

Av

- La oss heller gi JORS et velfortjent friår, og overlate til ny kommunalsjef å effektivisere driften, skriver Maria Aldersjøen (Frp).

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det store vi alle venter på i Jevnakers politiske landskap, er budsjettet for 2021.

Ikke overraskende er det igjen Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) som må blø. Vi vil gjerne minne om at vi høsten 2019 hadde en omfattende og svært engasjert debatt i Jevnaker kommune i forhold til daværende forslag til budsjett.

Alle politiske partier, med unntak av Jevnaker Frp, var skjønt enige om at budsjettet skulle gjennomføres i henhold til rådmannens forslag.

Stort engasjement

Heldigvis fikk Jevnaker et stort og aktivt engasjement av lokalbefolkningen, som på den måten klarte å få stoppet raseringen av JORS, Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Det satt nok langt inne for politikerne å snu, men de gjorde det til slutt, ved å vende på alle steiner.

Nå registrerer vi at en veteran, Ole Øystein Larsen, tidligere politiker i Jevnaker, som i sin tid har vært med på å bygge opp den gode eldreomsorgen, uttrykker bekymring gjennom Ringerikes Blad for det framlagte budsjettet fra rådmannen for 2021.

Bekymringen er knyttet til den foreslåtte nedskjæringen og effektiviseringen av JORS, med hele seks millioner kroner i kutt.

Enig med Larsen

Jevnaker Frp sier seg så absolutt enig med Ole Øystein Larsen, og synes det står stor respekt av at han tar til motmæle.

I hver valgkamp hører vi de politiske partier kappes om å gi flotte løfter om en god og verdig eldreomsorg; men, når kommunene har behov for innsparinger både her i Jevnaker og i mange av landets andre kommuner, ser man at kommunene har én sikker melkeku, nemlig kommunenes eldreomsorg.

Det er stor grunn til å stille spørsmålet «hvorfor?» Vi har gjennom flere tiår blitt forberedt på eldrebølgen, som vi nå ser at er og blir en realitet.

Flere over 80

I rådmannens foreslåtte budsjett blir vi informert om at Jevnaker kommune kan forvente nærmere 62 prosent flere innbyggere over 80 år, over de neste 10 årene (SSB). Er det da fornuftig å bygge ned JORS?

I dag har vi tre avdelinger inne på hovedbygget. I fjerde etasje finner du langtidsavdelingen samt et par palliative rom. I tredje etasje har vi en ren eldreavdeling.

I første etasje har vi hatt en fantastisk flott korttidsavdeling, hvor pasienter fra Jevnaker får komme rett fra sykehuset og gjennomgå nødvendig rehabilitering før utskrivning til hjemmet.

Dette trodde Jevnaker Frp var en av byggesteinene for eldrebølgen med utgangspunkt i kommunens agenda; at eldre skal få bo hjemme så langt det er mulig.

Den fineste avdelingen

Denne korttidsavdelingen er den fineste avdelingen på JORS: Lys og lett, kort vei til en flott uteplass, lett tilgang til fysioterapi og trening, og til kantina dersom du ønsker å spise med dine pårørende, være med på kulturopplevelser, etc.

Det skal være noe levende og positivt ved et omsorgs- og rehabiliteringssenter.

Likevel foreslås det nå at korttidspasientene flyttes opp i fjerde etasje, hvor det til motsetning vil bli langt å gå for å komme seg til treningsrom, kantine og ut i frisk luft – forbi flere andre avdelinger å veien.

Forslaget til rådmannen om at langtidspasienter, korttidspasienter og døende skal samles i fjerde etasje blir i våre øyne et uharmonisk lappeteppe.

De typiske pasientene på korttidsavdelingen er ikke pasienter som hører hjemme blant palliative og somatiske rom – og slik vi ser det er det uetisk å plassere slike plasser så nært hverandre, av hensyn til alle pasientgrupper.

Større faglig bredde?

Det hevdes fra rådmannen at dette vil gi fagfolkene større faglig bredde.

En må da spørre seg om hva som er det viktigste her; er det pasientene eller fagmiljø? «Omorganisering, fleksibel bruk av lang- og korttidsplasser» høres kanskje fint ut – men er det virkelig det?

Pandemi-situasjonen vi nå befinner oss i, tilsier at vi ikke er i en tid hvor vi bør bygge ned helse- og omsorgstjenestene våre.

Vi har spurt en del av arbeiderne ved JORS om de kunne gjøre ting mer effektivt enn i dag. Svaret er at det er en svært aktiv og krevende arbeidshverdag, men de får beskjed at det skal spares 6 millioner, og de må pent være med på nedskjæringen. Litt av en situasjon å bli satt i.

Bygdefolket er i stor forundring og blir bekymret. Vi hører det snakkes om overliggere, utskrivningsklare sykehuspasienter som det ikke er plass til på korttidsavdelingen, noe som igjen er kostbart for kommunen som må betale dyr døgnpris på det unødvendig lange sykehusoppholdet.

Skal vite at det finnes en plass

Eldre mennesker som bor hjemme skal vite at det finnes en plass på JORS dersom det er behov for det.

Samtidig i rådmannens framlagte budsjettforslag foreslås det i driftsbudsjettet å sette av 2 mill. kr til ulike driftstiltak for prosjektet «Fjordlandsbyen som turistdestinasjon» og himlende 5 mill. kr foreslås fra investeringsbudsjettet til ulike investeringstiltak knyttet til prosjektet.

Jevnaker Frp er meget positive til prosjektet Fjordlandsbyen som turistdestinasjon og ikke minst tilrettelegging for nyetablering i næringslivet på Jevnaker. Dette er også en hjertesak for oss.

Men at vi midt i en pandemi skal storsatse på turisme, med til sammen svimlende sju millioner kroner, og samtidig kutte hele seks millioner kroner i helse og omsorg kan vi ikke være med på.

Jevnaker Frp har vi i sitt valgprogram sagt at vi vil «frede» JORS og sikre best mulig helse- og omsorgstjenester. Jevnaker Frp ønsker på ingen måte å delta i årets julegave til våre eldre; et kutt på seks millioner korner.

Like sikkert som at det blir advent hvert år, er det at adventstiden starter med kutt i helse- og omsorgstjenester i Jevnaker kommune.

La oss gi JORS et velfortjent friår

La oss ikke gå i denne fellen nok en gang. La oss heller gi JORS et velfortjent friår, og overlate til ny kommunalsjef å effektivisere driften på en måte som ikke går utover pasientene eller kvaliteten på tilbudet som JORS gir.

La oss også gi et tydelig signal til sykepleiere og helsefagarbeidere som gjør en fantastisk jobb for våre eldre, som i stor grad virkeliggjør en forskjell for dem som i sin tid har vært med på å bygd opp vårt land – om at Jevnaker kommune skal være en foregangskommune innen eldreomsorg.

Litt om meg selv: Jeg er født i 1946, er mangeårig styremedlem i Jevnaker Frp. Har bodd på Jevnaker siden 1981, og har hatt to perioder i kommunestyret i Jevnaker kommune, den gang som KrF-politiker. Har lang erfaring fra helsevesen/sykehus og rusomsorg, og brenner for eldrepolitikken i kommunen vår. (Maria Therese Andresen-Aldersjøen og Torbjørn Z. Bergen har bistått i utformingen av innlegget).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.