Vi har i flere år samlet inn gaver, og mange har vært svært velvillige til å gi. På grunn av den store givergleden i lokalmiljøene får mange barn og unge en hyggelig overraskelse under juletreet.

Alle gaver er kjærkomne, uavhengig av pris og innhold. Det eneste vi ber om er at gaven skal være ny/ubrukt. Gavekort er også kjærkomment.

Dersom du ønsker å gi, leveres gavene på de respektive frivilligsentraler. Vi har merkelapper som fylles ut og settes på pakkene. Disse beskriver innhold, kjønn, alder og antatt verdi. Sistnevnte er fordi at søsken skal få en gave til om lag samme verdi.

Gavene legges i første omgang under juletreet på sentralene, men blir levert videre til barnevernet i kommunen, som viderefordeler til barn og unge som trenger denne oppmerksomheten.

Frist for innlevering er 10. desember.

Vi takker for all velvillighet med ønske om en fredfylt julehøytid.