Gå til sidens hovedinnhold

Jorder, skog og natur må ikke bygges ut | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er ikke overraskende at krefter i Hole Høyre vil slippe løs investorer og utbyggere i skoger og på jorder i kommunen vår, skriver Eva Bekkelund-Eriksen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Administrasjonen i Hole kommune vil undergrave LNF, som faktisk sikrer at vi tar vare på våre varige verdier, våre skoger, jorder og grender og ikke minst mennesker og miljø.

Uttalelser fra ansatte i administrasjonen bekrefter inntrykket av at administrasjonen vil markedsføre en utvikling som ikke har flertall i folket og i tillegg hindre en framtidsrettet miljøpolitikk.

Syver og Anita må rydde opp

Ordfører Syver Leivestad og varaordfører Anita Haugland Gomnæs er begge dyktige ledere og kan neppe være tilfreds med dette. De må rydde opp og sette klare grenser for hva rådmannen og administrasjonen kan tillate seg i framtiden. Alle er tjent med tydelige rammer og klar rolleforståelse.

En opprydding er nødvendig etter flere år med flytende grenser mellom politikk og administrasjon og sterk innflytelse og press fra økonomiske egeninteresser. Etter en slik opprydding vil man også kunne ta bedre vare på innbyggernes interesser.

Les også

Syver og Anita tar flere med i styringen av Hole: – «Magda» og jeg, vi er klare!

Egeninteresser og mas om vekst i Høyre

Administrasjonen handler ikke helt på egen hånd. De økonomiske egeninteressene er fortsatt sterke i Hole Høyre. Det intense maset om vekst fortsetter som før. Partiet klarer ikke å omstille seg eller fornye seg. Derfor er det ikke overraskende at krefter i partiet vil slippe løs investorer og utbyggere i skoger og på jorder i kommunen vår.

Hva skjer med partier som fortsetter med den samme retorikken og politikken framfor å fornye seg og styrke miljøpolitikken? Svaret er opplagt: De taper en ny generasjon velgere. Det er politikere og partier som har en tydelig miljøpolitikk og som er prinsippfaste med klare holdninger som høster respekt hos innbyggere og velgere.

Senterpartiets varaordfører Anita Haugland Gomnæs er tydelig forsvarer av LNF og har stor støtte i befolkningen. Det samme gjelder MDGs ene representant i formannskap og kommunestyre. Arbeiderpartiet og SV kan bli samarbeidspartnere og allierte i miljøsaker.

LES OGSÅ: - Hole Senterparti, kan vi stole på dere? | Anita Gomnæs

Forsiktig vekst eller sammenslåing?

La oss i det minste være ærlige. Dersom mangel på arealer er problemet i Hole, må politikerne fremme lav vekst og trygg økonomi. Dette kan Hole leve godt med en stund. Forsiktig vekst gir sunn økonomi. Rask og stor vekst gir negativ økonomi.

Hvis det politiske flertall prioriterer vekst og panikkpolitikk, må vi slås sammen med nabokommuner. Det er ikke så mange andre alternativer. Vi vil bli nødt til å gjennomføre det grønne skiftet og sikre jorder og skog og biologisk mangfold. Da kan vi ikke undergrave LNF og tillate utbygging der vi faktisk ikke skal bygge.

Det grønne skiftet betyr konsekvent miljøpolitikk. Dette vet ordfører Syver Leivestad meget godt, og partiet han fronter kan bli det svakeste leddet etter hvert hvis det mangler omstillingsevne. MDG, Arbeiderpartiet og SV har sagt nei til utbygging i Steinsåsen.

Senterpartiet er som nevnt forsvarer av LNF og er med på laget. Hva med Ringeriksbanen? Den truer i stor grad landbruk, natur, fritid og biologisk mangfold.

LES OGSÅ: Fikk ikke oppfylt ordfører-drømmen: Ville ikke ha annet topp-verv

Roller settes på prøve

Etter valget har vi fått en noe spesiell situasjon i Hole: Rådmannen er Høyre-politiker. Leivestad søkte på stillingen som rådmann, men politikerne foretrakk som kjent Høyre-politikeren fra Oslo. Nå er Leivestad blitt politiker, men han er en administrativ leder. I tillegg har varaordføreren både leder- og politisk erfaring.

Man trenger ikke doktorgrad i organisasjon og ledelse for å forstå at det kan bli utfordringer i det kommunale lederskapet, og det kan påvirke politiske vedtak og arbeid som må gjøres. Til syvende og sist er det den politiske ledelsen som styrer butikken.

Leivestad og Haugland Gomnæs må samarbeide om politikk og stramme grepet internt. Det må bli slutt på utspill fra administrasjonen i mediene.

Vi alle må slå ring om LNF, jordbruk, natur og fritid i Hole.

Innlegget er forelagt Hole Høyre for samtidig kommentar.
Red.

Høyre: – Vekst betyr økte inntekter

Hole Høyre har et ønske om to prosent vekst i perioden fram til 2023. Senterpartiet har et ønske om 1,5 prosent vekst. Forskjellen mellom disse ønskene er liten.

Vekst for Hole kommune betyr økte inntekter, som igjen har betydning for de innbyggerne som mottar tjenester fra kommunen. Befolkningsvekst kan bety interessekonflikter i områder som skal utvikles.

Tiden vil vise hvordan eventuelle konflikter håndteres, og om Hole Høyre oppnår sine ambisjoner om å være det ledende miljøpartiet i kommunen.

Hole Høyre har tillit til at den nye politiske ledelsen vil fremme et godt samarbeid med politikere, administrasjon og innbyggere, som vil gi gode løsninger for kommunens innbyggere og framtiden.

Hole Høyre v/leder Idun Eid

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.