Idrettsforeningen har vært 110 år en stund, siden den ble stiftet 1. juni 1911. Vi har 1.186 medlemmer.

Breddeidretten i fokus

Leder i JIF Allianse, Harald Lillo Pedersen, ønsket velkommen og dro oss senere gjennom historien med stor engasjement.

En historie der breddeidretten alltid har vært førsteprioritet, men der vi også har hatt idrettsutøvere som har hevdet seg nasjonalt og internasjonalt. Han mente det var helt unikt at JIF i ei forholdsvis liten bygd kunne skape så mange gode prestasjoner både individuelt og i lagidretter.

Konklusjonen var at vi var blant de aller beste idrettslag i Norge dersom vi målte etter innbyggertallet.

Gave på 25.000 kroner

Ordfører Morten Lafton var også til stede og takket jubilanten for alt det har betydd for barn og unge i bygda.

Styreleder i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal var også til stede og overrakte en jubileumsgave på 25.000 kroner. Stiftelsen var klar til å motta nye, velbegrunnede og gode søknader fra JIF.

Idrettslaget er basert på frivillighet og et høydepunkt under middagen var utdelingen av heder og ære for frivillig innsats for klubben gjennom mange år.

Nye æresmedlemmer

Det ble delt ut til sammen 56 diplomer for fortjenestefullt arbeid for idretten på Jevnaker. Videre fikk i alt 17 medlemmer den nest høyest utmerkelsen i JIF, som er gullmerke.

Til slutt ble følgende medlemmer utnevnt til æresmedlemmer som takk for en meget stor innsats for foreningen:

Magnus Haugli Bakken: For sportslig innsats ved å bli norgesmester på skøyter på hjemmebane i 2018.

Tor Bredesen: For administrativ innsats som ildsjel i JIF Fotball i svært lang tid.

Tor Haug: For sportslig innsats som spiller for JIF Fotball i en årrekke og siden for stor innsats i forskjellig administrative lederverv

Tom Arne Karlsen: For administrativ innsats for JIF Fotball gjennom en årrekke og innsats i forskjellig administrative lederverv

Kenneth Brørby: For sportslig innsats som målvakt for A-laget i en årrekke, samt senere i mange forskjellige administrative verv både i JIF Fotball og JIF Skøyter.