I pressemeldingen fra Statnett sier de:

Hallingmast vedlikeholder Statnetts 400 kv-kraftlinje Ådal-Frogner.

Det vil i ukene 22-26, (fram til 1. juli), bli utført skifting av linjeskjøter ved bruk av teknisk sprengning på denne linjen.

Ved detonasjon varsles det med sirene i tre korte signaler før sprengning, og ett langt signal etter.

Høres på lang avstand

– Teknisk sprenging er når de bruker en sprengladning til skjøte to høyspentkabler sammen, sier Henrik Glette som er kommunikasjonssjef hos Statnett.

Videre sier Glette at selve sprengingen skjer oppe i luften på kabelen, og da kan smellen høres på lang avstand.