Kartlegger mulighetene for større stillinger | Bjørn Andreassen, Beate Dyraas, Marianne Krokvik, Elisabeth Elnæs og John Steinar Granheim

SVARER: Mats Jetlund får svar på sitt leserinnlegg om Jevnaker kommune.

SVARER: Mats Jetlund får svar på sitt leserinnlegg om Jevnaker kommune. Foto:

Av

– Både hovedtillitsvalgte og ledelsen i Jevnaker kommune opplever at vi har et godt samarbeidsklima, skriver forfatterne av dette leserinnlegget.

DEL

Valg 2019: DebattTilsvar til Mats Jetlund, 5.-kandidat Jevnaker SV:

Valgkampen er godt i gang. Vi i Jevnaker kommune er glade for at partiene er engasjert i lokalmiljøet og opptatt av hvordan våre innbyggere og ansatte har det. Vi ønsker ikke å blande oss inn i valgkampen, men vi ønsker å komme med noen presiseringer i forbindelse med innlegget til Jetlund.

Jevnaker kommune har i dag rundt 550 ansatte, og av disse arbeider 19 prosent mindre enn 50 prosent. Mange av dem jobber innen helse og omsorg, og er for eksempel studenter som har små helgestillinger, men mer enn 2/3 av alle våre ansatte har over en 75 prosent stilling.

Flere ønsker å arbeide redusert, men en del ønsker seg en fulltidsjobb. Dette tar vi på alvor og vi har allerede gjort en stor kartlegging av våre ansatte for å finne ut hvem det gjelder og hvordan vi kan møte disse ønskene. «Heltidsløftet» har vi kalt prosjektet.

Senest tirsdag denne uken, den 27. august, var dette et tema i partssammensattutvalg, der formannskapet hovedtillitsvalgte og administrasjon deltok. Målet er at vi i begynnelsen av 2020 skal starte et konkret prosjekt som skal se nærmere på mulighetene for økte stillingsstørrelser og fortrinnsvis fulle stillinger. Det er allerede en prosess som er i gang i tett samarbeid med de hovedtillitsvalgte i kommunen.

En del kommuner har i den senere tid høstet erfaring gjennom utprøving av forskjellige tiltak. Dette er tiltak som 12-timers langvakter i helger, bemanningspooler, endrede åpningstider m.m. Slike tiltak kan i oppstart være kostnadskrevende og med kommunens økonomi er vi avhengig av å bruke andre kommuners erfaringer før vi starter med egne utprøvinger.

I tillegg er vi i gang med det som heter ORG 2020 der vi går i gjennom hele kommunen som organisasjonen for å finne ut hvordan vi kan jobbe smartere, mer effektivt og bedre. Her er både ansatte, tillitsvalgte, administrasjon og politikere med.

Tillit og inkludering av de ansatte er viktig på en arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelsen er bare en av flere arenaer som våre ansatte kan komme med tilbakemeldinger.

Medarbeiderundersøkelsen utføres annethvert år og for 2018 viser den at Jevnaker kommune totalt sett kommer bedre ut enn landsgjennomsnittet og resultatet fra desember 2018 er i tråd med resultatet fra 2016. Vi kommer bl.a. godt ut på faktorer som; indre motivasjon, bruk av kompetanse og ikke minst mestringsklima. Resultatene jobbes det med i etterkant der de ansatte selvfølgelig er med.

Både hovedtillitsvalgte og ledelsen i Jevnaker kommune opplever at vi har et godt samarbeidsklima. De hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i Jevnaker blir inkludert - og hørt, i større og mindre saker.

Når kommunestyre- og fylkestingsvalget er over ser vi fram til å samarbeide tett med de nye folkevalgte, og blant de sakene som det skal jobbes mer med i 2020 er altså «Heltidsløftet» og «Org 2020» der både ansatte, hovedtillitsvalgte og folkevalgte er involvert.

Bjørn Andreassen
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet

Beate Dyraas
Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet

Marianne Krokvik
Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Elisabeth Elnæs
Hovedtillitsvalgt, Fellesorganisasjonen

John Steinar Granheim
HR-sjef, Jevnaker kommune

Artikkeltags