På myke matter midt på gulvet i Randsborg menighetshus utforskes en verden i sang, rim og rytme.

Mia Antonette (9 md.) har stor glede av sangstunden. Det har mamma Jane Hansen også.

– Det er veldig koselig å komme hit. Godt å treffe andre også, sier Hansen.

Viktig å synge

Babysang er et tilbud til barn fra 0 til 2 år i regi av Jevnaker menighet. Tilbudet kom i gang etter initiativ fra sokneprest Stian Roos i 2007.

– Det er veldig viktig å synge for barn. Ingen cd kan erstatte den levende kommunikasjonen. Gjennom babysangen kan foreldre bli minnet på at de faktisk kan synge, sier kantor Kari Sødal.

Hun sitter ved pianoet mens sokneprest Yngve Skaland leder sangstunden. Det er mange kjente barnesanger, noen litt mer ukjente, og noen med religiøst innhold.

Populær aktivitet

Babysang er stort sett en gang i uka, denne høsten på onsdager. I slutten av november er det juleavslutning.

– Vi har hatt opptil 20 babyer med foreldre her på det meste. Mange som har deltatt tidligere kommer tilbake med småsøsken. Det er tydelig at dette er et treffpunkt som blir satt pris på, sier Skaland.

Mødrene er i flertall, men det hender også at nybakte pappaer triller barnevogna innom menighetshuset for litt musikalsk påfyll. De er veldig velkomne.

Når sangstunden er ferdig, er det tid for lunsj. Store og små nyter måltidet sammen før det er tid for en liten blund i vogna.

Bildeserie

Babysang på Jevnaker