Stamnes valg var åpenbart ikke det samme valg som von Streng opplevde i september.

I innlegget «Refleksjoner etter et stortingsvalg» i Ringerikes Blad 28. september forklarer Per Stamnes høyresidens valgseier. Det var Høyres samarbeidsvilje som lå til grunn for valgresultatet, hevder Stamnes. Min virkelighet er en ganske annen;

For første gang i norsk valgkamp så vi effekten av en lang, negativ personfokusering fra høyresiden. I over to år er Støre kalt tåkefyrste, i måneden før valget fikk vi Støres byggesak og fondsplasseringer i fete typer i media. Ingen tror vel dette var tilfeldig «timing».

Nei dette var utvilsomt drittpakker plassert for å påvirke en jevn valginnspurt. Og de virket. Stamnes kaller det samarbeid, jeg kaller det ufin personfokusering som flytter fokus vekk fra viktige politiske diskusjoner.

Høyresiden er ikke best på samarbeid, de er best på taktikk. Taktikken nå er at Erna framstår som den folkelige landsmoderen, hun handler på Coop og er dårlig i fransk (i motsetning til Le Støre).

Resultatet av mer enn 20 folkeavstemminger vedrørende kommunereformen er ignorert og overkjørt. Dette gjør partiene som oftest hyller folks valgfrihet. Mye politikk kan gjemmes bort i en personfokuserte valgkamp.

Slik kunne man og flytte fokuset vekk fra diskusjonen om de store summene som forsvinner til utenlandske selskaper og spekulanter når vi privatiserer og konkurranseutsetter barnevern, barnehager og nå sist renovasjonstransport.

Bak årets valgkamp sto store private pengegaver, PR-byråer og «spindoctors», Per Stamnes ser samarbeid, jeg ser konturene av det Al Gore kaller storkapitalens hacking av demokratiet.