Viser til tilsvar fra administrasjonen og de tillitsvalgte i Jevnaker kommune til mitt innlegg om Jevnaker kommunes arbeidslivspolitikk.
Administrasjonen og de tillitsvalgte i kommunen skriver at kommunen kontinuerlig og konstruktivt jobber for å øke tilliten mellom ansatte og ledelse, samt et arbeid for å løfte de deltidsansatte til høyere stillinger.

Det er bra at Jevnaker har en bevisst politikk på å løse opp i deltidsutfordringene, med konkrete tiltak for å bedre Jevnaker kommunes personalpolitikk. Det skulle bare mangle etter mange år med rødgrønt styre i kommunen.

SV vil fortsette å engasjere seg i kommunens personalpolitikk. Selv om kommunen jobber med å løfte mange av de ansatte i deltidsstillinger opp i høyere prosenter, er det for dårlig at hver femte ansatte i Jevnaker kommune har under 50 prosent stilling. Vi i SV kommer ikke til å legge dette fokuset til side før alle ansatte som jobber ufrivillig deltid har fått full stilling eller den stillingsprosenten de ønsker.

Det er bra at de tillitsvalgte og administrasjonen er skjønt enig om at det er høy tillit dem imellom. Likevel er det godt kjent at dette samarbeidet tydelig har blitt satt på prøve i tidligere politiske prosesser, hvor den administrative ledelsen i kommunen igangsatte nedbemanningsprosesser før dette var politisk forankret – noe som heller ikke skjedde.

Dette førte til at de berørte ansatte ble utsatt for unødige bekymringer.

Det er hyggelig at administrasjonen er opptatt av å fortelle hvor bra personalpolitikken i kommunen er. Det forundrer meg likevel at administrasjonen og de tillitsvalgte blander seg inn i den politikken som SV nå har lagt fram foran årets kommunevalg.

Jeg håper kommunens tillitsvalgte ser viktigheten i folkevalgte som er engasjert i de ansattes arbeidsvilkår i kommunen.