9. september er det nytt kommunevalg i Jevnaker, og dere skal bestemme hvem som skal være med å styre fremtiden for bygda i kanskje den viktigste fireårsperioden vi har hatt på lenge. Det er i denne perioden vi ser hva som skjer med oss når vanvittige Viken fylke svelger oss med hud og hår.

Nå er det viktig at vi har et kommunestyre som tør å ta kamper og som tør å stå imot når fylkesadministrasjonen skal tre oppgaver ned over hodene på oss.

Alle de politiske partiene ønsker å gi dere inntrykk av at de er de beste til å ivareta Jevnakers interesser og innbyggernes behov, også vi i SV. Ikke la dere lure av alt som står i valgprogrammene.

Jeg mener i stedet at dere skal tenke tilbake på hva som har skjedd de siste fire årene og på hvem som har preget debattene i kommunestyresalen, både på godt og vondt. Selv om folk er uenige på tvers av partiene er det de harde, gode og enkle debattene som gjør at vi i denne perioden har kommet fram til gode løsninger på de aller fleste sakene.

Det vil ikke overraske meg om at dere som har fulgt med på kommunestyremøtene har registrert at jeg og mine kollegaer i SV er de som alltid har forberedt oss godt og som alltid har tatt til ordet for det vi mener er de beste avgjørelsene for dere. Det være seg i klimasaker, bompengesaken, eiendomsskatten, JORS-saken, vedlikehold av veier og eiendom etc. Vi er alltid der og har alltid forslag på gode løsninger.

Dette er i sterk kontrast til representanter fra noen av de andre partiene, hvor enkelte aldri mener noen ting, ikke kommer med forslag på løsninger i komplekse problemstillinger og heller ikke er synlige i debatter som er avgjørende i forhold til politikken deres eget parti fører.

Hvordan kan dere som velgere vite at innbyggernes helse, oppvekstvilkår, skole -og barnehage behov, eldrepolitikk m.m. blir fremmet etter det dere har stemt på i et parti når representantene dere har valgt ikke er synlig i kommunestyresalen?

Det andre dere må tenke på er om partiene bidrar til å holde stø økonomisk kurs. Dette er ikke lett med trange rammer og krever svært mye forarbeider av partiene i forkant. Det er også her heller ingen hemmelighet at enkelte partier ikke (i mine 8 år i kommunestyret) har levert et lovlig budsjettforslag inn i debatten.

Dette er Høyre og Frp. MDG ligger også i denne gruppen (siste 4 år) og har vært svært tilbakeholdende som parti denne perioden. Hvorfor? De har hatt mange muligheter til å vise seg frem.

Høyre og Frp er partier som beskriver seg selv som seriøse og spiller på drahjelp fra sine representanter i regjeringen Solberg.

Hvorfor klarer de da ikke å få hjelp til å sette opp et kommunalt budsjett? Hvorfor stemmer de for budsjetter med eiendomsskatt når de ikke ønsker denne velkommen? Hvorfor stemmer de på budsjetter som prioriterer kommunal styring når de så gjerne ønsker kommersielle aktører velkommen inn i eldreomsorg, helsetjenester og barnehager?

Det eneste Høyre og Frp skriker om er nei til eiendomsskatt og nei til bompenger. Saker som de vet at dere som velgere er opptatt av, men som er en liten promille av hva det vil si å styre en hel kommune. Utenom dette er disse to partiene helt usynlige.

Hvis dere sjekker valgprogrammet til Høyre ved siste valg finner dere at Høyre var imot bompengefinansiering på eksisterende veier. Det første Høyre gjorde var å bryte valgløftet sitt som sikret partiet 3 representanter. Høyre stemte for bomring rundt Jevnaker sammen med Ap og Senterpartiet. Nå ber alle disse tre partiene om bedre vær i valgkampen og sier de skal jobbe for å få vekk bom på sideveier, VALGFLESK!

Frp spiller alt de kan på bompengesangen sin. Det stusslige med Frp er at de har ingen andre sanger de kan. Der de forsøker seg er det bare unoter å høre.

SV valgte å ta hensyn til Jevnaker kommunes innbyggere og de kostnadene som en bomring på sideveiene ville medføre når avgjørelsen skulle fattes. Vi har ALDRI skiftet mening i denne saken og står fortsatt for at bommene ikke skal settes opp.

SV har sagt at vi skal se på hvordan eiendomsskatten slår ut for alle i kommunen og er klar over at det er flere som mener den er feilfordelt. Vi lover å ta en gjennomgang på dette. Vi var også det eneste partiet som hadde et budsjettforslag uten eiendomsskatt for 2019.

SV mener det er viktig å synliggjøre hvilke harde prioriteringer som må gjøres dersom man velger å ta vekk eiendomsskatten og hvor viktig det er å ha kommunestyrerepresentanter som tør å ta ansvar i en slik debatt.

Jeg følger nøye med på politireformen og passer på at Jevnaker ikke blir glemt i beredskapsspørsmålet. Her er det viktig at vi har et lokalt perspektiv og ikke lar oss blinde av beskrivelser om hvor fryktelig alt er ellers i rundt i Norge. Brannberedskapen er også en svært viktig beredskapsressurs for Jevnaker.

Det er nå igangsatt en undersøkelse om vårt brannkorps skal inngå i et Inter Kommunalt Selskap (IKS). Her vil jeg følge spesielt godt med og kommer ikke til å godta noen endring dersom dette kan medføre svekket beredskap hos oss.

Det jeg forsøker å si er at jeg følger de lokale forholdene og konsekvensene som vi eventuelt får lokalt ved at storpolitikken krever reformer. Senterpartiet spiller rått på kritikk av de store offentlige reformene og går mye frem på meningsmålingene når de sier at bygdene blir glemt.

Jeg har ikke sett Jevnaker SP ta på seg en slik vaktrolle før nå i valgkampen selv om de har hatt mange muligheter til å gjøre dette, VALGFLESK!

Lurer også på hvorfor Senterpartiets representant i kommunestyret fremmet forslag om å legge ned regionsamarbeidet med Hadelandskommunene og dermed potensielt sette hele landbrukssamarbeidet i denne regionen i fare? SV kommer ikke til å gå for å bryte dette gode samarbeidet!

Det jeg nå skriver oppfatter mange av dere som kritikk mot andre partier og en forherligelse av oss selv i SV. Det forstår jeg. Men, det jeg skriver er også slik jeg oppfatter den siste kommunestyreperioden og her har SV vært det tydeligste partiet på talerstolen.

Vi tar dere innbyggere på alvor! Vi tar Jevnaker på alvor! Vi tåler å bli kritisert, snakket ned, tape en sak, tape en debatt, bli hengt ut i mediene osv. Det vi IKKE tåler er en høyrestyrt kommune uten budsjettplaner, med stor iver etter effektiviseringsprosjekter og kommunale tjenester på billigsalg.

LØP OG STEM!

Tommy