Klubben kan i år se tilbake på 40 års drift av anlegget på Bergermoen, og har et svært populært tilbud i regionen.

En av dem som er ekstra glad for denne tildelingen er Åge Einar Setra (74) fra Hønefoss. Helt siden 2007 har han vært en av de faste frivillige som vedlikeholder banene på Bergermoen.

Det krever kunnskap både om maskindrift og hvordan baner skal «preppes» for å gi optimale kjøreforhold for to- og firhjulinger i god fart.

Da kommer det godt med at Åge er en rutinert veteran på både det ene og det andre. Han hadde sitt siste ATV-løp i 2012, og er fortsatt i aktivitet i Enduro-løypa når han ikke er opptatt med å legge forholdene til rette for andre med traktor og hjullaster.

– Det tar minst 8 timer ukentlig å holde banene godt kjørbare og mye tid og frustrasjon kan spares om vi har riktige maskiner som virker som de skal, og utstyret vi har nå har sett sine beste dager. Dette tilskuddet gjør det mulig for oss med en oppgradering som gjør at vi kan jobbe effektivt og få god kvalitet, sier Åge.

Klubben har nå over 420 medlemmer og fokus på at alle skal ha et godt tilbud og inkluderes uavhengig av alder, interesse og ferdighetsnivå, derfor er det egen barnebane, to baner for motocross og ATV, og enduroløyper i skogen.

– Banene er det viktigste en motorsportklubb har, uten folk som står på med oppgaver som dette og riktig utstyr har vi ikke noe å tilby medlemmer og besøkende. Det er mye å ta hensyn til for å lage gode baner, utfordringsnivå og ikke minst sikkerhet – vi er heldige som har folk som ivaretar dette året rundt på frivillig basis», sier styreleder Geir Rolstad.

Jevnaker Motorklubb har åpent året rundt, og om sommeren er det ukentlig 150 førere innom for å kjøre motocross, enduro eller quad. Vi trekker folk fra hele Østlandet p.g.a vi har gode baner her på Jevnaker – nå kan vi fortsette med det!