Gå til sidens hovedinnhold

Jernbanedirektoratet anbefaler å utvikle fjerntogtilbudet

Artikkelen er over 1 år gammel

Analyse slår fast at togstrekningen Oso-Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom med totimers grunnrute, og at en dobling av tilbudet også vil bli bedriftsøkonomisk lønnsomt ved bygging av Ringeriksbanen.

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet undersøkt mulighetene for å øke trafikken på fjernstrekningene og har samtidig vurdert hvilken virkning en slik trafikkvekst kan gi. Det skriver direktoratet på sine nettsider.

Analysene viser, ifølge direktoratet, at mellom Oslo og Bergen er det allerede i dag samfunnsøkonomisk lønnsomt med totimers grunnrute, og at en dobling av tilbudet også vil bli bedriftsøkonomisk lønnsomt ved bygging av Ringeriksbanen.

Inneværende Nasjonal transportplan (2018 – 2029) har ingen egen strategi for fjerntogtrafikken, men tiltakspakkene på bane for å møte målene for by- og godstransport, gir en vesentlig effekt både for tilbudsutvikling og etterspørsel etter lange reiser med tog.

– I det store og hele viser resultatene av vår utredning at det er grunnlag for å utvikle et attraktivt tilbud for lange reiser i den kommende NTP-perioden, og dermed bidra til at flere vil velge toget på disse strekningene, sier prosjektleder Cecilie Bjørlykke i artikkelen.

Banene som allerede ligger der, utnyttes dermed bedre og dette vil også bidra til lavere utslipp av klimagasser. For at flere skal velge toget er det svært viktig å redusere reisetidene, noe som vil oppnås med de tiltakene som ligger inne Nasjonal transportplan, ifølge direktoratet.

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken