Aktor Jan Egil Presthus skal bisettes tirsdag – dagen da Jensen-saken etter planen skulle fortsette i Borgarting lagmannsrett etter jule- og nyttårsferien. Saken blir derfor utsatt i minst en dag, men det er usikkert om retten kan settes igjen onsdag, eller om den skal utsettes ytterligere, får NTB opplyst ved domstolen.

– Dommerne er i tett dialog med partene om dette, opplyser lagmannsretten.

Jan Egil Presthus (59), som var leder for Spesialenheten for politisaker, var én av to aktorer i maratonsaken som omfatter anklager mot tidligere polititopp Eirik Jensen om betydelige narkotikalovbrudd og korrupsjon. Presthus døde brått av hjertestans mandag 6. januar.

Spesialenheten for politisaker opplyser til NTB mandag at det fortsatt ikke er konkludert i spørsmålet om hvorvidt den svært omfattende straffesaken må utsettes mens man jobber med å finne en erstatter for Presthus. Det er ventet at spørsmålet blir tatt opp med partene etter Presthus' bisettelse, etter det NTB får opplyst.

Borgarting lagmannsrett skulle etter planen fortsette behandlingen av den gjenopptatte ankesaken etter jule- og nyttårsferien tirsdag. Hovedforhandlingen har ikke kommet halvveis ennå, og det gjenstår fortsatt rundt to og en halv måned før saken etter planen skal tas opp til doms.

Fakta om Eirik Jensen

 • Født 30.7.1957. Tidligere gift, tre barn.
 • Samboer med Ragna Lise Vikre, på Vaker ved Åsaveien på Ringerike.
 • Begynte i Oslo politidistrikt i 1977 og ble etter hvert leder for Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray i Oslo. Har deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden og tilhørte før pågripelsen politimesterens strategiske stab.
 • Ble pågrepet 24. februar 2014, løslatt 30. mai samme år.
 • I 2016 ble han pensjonert.
 • Var tiltalt for grov korrupsjon for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner, og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.
 • Nekter straffskyld.
 • Var også tiltalt for brudd på våpenloven, men enkelte tiltalepunkter er blitt frafalt.
 • 18. september 2017 ble han dømt etter en rettssak som strakte seg over om lag fire og en halv måned.
 • Jensen ble dømt til lovens strengeste straff som er 21 års fengsel.
 • I august 2018 begynte ankesaken mot Jensen og Cappelen i lagmannsretten
 • Juryen mente Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men frifant ham for medvirkning til innførsel av narkotika
 • Lagdommerne var uenige, og satte kjennelsen til side. Dermed skal hele saken behandles på nytt fra november 2019.