Lørdag ettermiddag ga Borgarting lagmannsrett beskjed om at juryen ikke ville komme med noen kjennelse om skyld mot Eirik Jensen. De ti lagrettemedlemmene vil møtes igjen søndag.

I morgen møtes de ti jurymedlemmene igjen for femte dag på rad.

– Hvis lagrettens kjennelse foreligger i løpet av morgendagen, vil det bli satt rett, opplyser lagmannsretten i en orientering til pressen lørdag ettermiddag.

Spenning

Juryen, som sitter i et rom i Borgarting lagmannsrett, kom først sammen onsdag ettermiddag for å avgjøre spørsmålene om tidligere politimann Eirik Jensen er skyldig i omfattende hasjimport og korrupsjon i samarbeid med Gjermund Cappelen.

Verken onsdag, torsdag eller fredag ble de ferdige med sin rådslagning. Det var lenge knyttet betydelig spenning til om en kjennelse ville komme lørdag.

Avgjørelsen kan komme søndag, men sikkert er det ikke. Juryen har ingen tidsfrist på seg, men vil bli sittende til et nødvendig flertall er samlet om enten en frifinnelse eller kjennelse om skyld.

To hovedspørsmål

Juryen skal ta stilling til to hovedspørsmål:

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt.

Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig.

Bare skyldspørsmålet

Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet, ikke straffutmålingen.

I Oslo tingrett ble Jensen kjent skyldig og dømt til 21 års fengsel. Lagdommer Kristel Heyerdahl har imidlertid lagt lista høyere. I sin rettsbelæring understreket Heyerdahl at lagretten må finne det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen aktivt bidro til hasjinnførsel ved minst én anledning.

Heyerdahl ba også juryen se bort fra forklaringene til både Jensen og Cappelen og viste til at begge har gode grunner for å lyve i retten.

Cappelens forklaring er blant hovedbevisene til påtalemyndigheten, Spesialenheten for politisaker.

 

Fagdommerne kan si nei

Om Jensen blir funnet skyldig, er det opp til fagdommerne å utmåle straff.

Dersom juryen velger å frifinne Jensen, har de tre fagdommerne to valg:

De kan godkjenne frifinnelsen. Men dersom to av dem er uenige i avgjørelsen, kan de sette frikjennelsen til side. Da blir det i tilfelle en ny rettssak som vil gå for en meddomsrett.

Gjermund Cappelen har ikke anket over skyldspørsmålet, men har hele tiden vært til stede under den fem måneder lange ankebehandlingen i lagmannsretten. Han har anket over straffeutmålingen ettersom han mener seg fortjent til større strafferabatt enn han fikk i tingretten da han ble dømt til 15 års fengsel.