Mange politikere rakker ned på andre partier. Jeg vil rose de som jobber for klima og miljø, eller fordeling og like muligheter for alle.

Partiene bestemmer ikke. Det er velgere, du, som styrer Ringerike, Hole, Krødsherad og fylkeskommunen.
Stem for klima og miljø.

Det er tre partier som jobber mye for klimaet og miljøet. Det er MDG, Venstre og SV.

Stem for fordeling og like muligheter for alle. Det er tre partier som jobber mye for fordeling og like muligheter for alle. Det er Rødt, Arbeiderpartiet og SV. Jeg heier på alle som vil stemme for fordeling og like muligheter for alle.
Klima og fordeling er best sammen.

Jeg er i SV, fordi jeg vil ha klima og fordeling sammen. SV-logoen er rød og grønn. Det er ett parti som har klima og fordeling samtidig. Det er SV.

Vår politikk er for de mange, ikke for de få på toppen. Jeg heier på Axel Sjøberg (Ringerrike SV) og Morten Dåsnes (Hole SV).

SV vokser og vokser, men hvis du ikke vil stemme for klima og fordeling, håper jeg at du vil stemme på de andre partiene jeg har nevnt her. De jobber for klima og miljø, eller fordeling og like muligheter for alle.
Godt valg!