Jeg forsøker igjen: Jeg er egentlig ikke så veldig interessert i hva slags strategi Lysbakken, Støre, Jensen, Solberg og de andre legger for dette valget, for det er lokalvalg og ikke stortingsvalg. Et valg der vi skal bestemme hvem som skal inneha posisjoner i Ringerike de neste 4 år.

Da spiller det liten rolle hva stortingspolitikerne sier i debatter på tv, det er hva de forskjellige partier mener og sier om de lokale saker som er viktig for oss som innbyggere i Ringerike kommune.

Direkte spørsmål

Jeg kan selvsagt ikke snakke for andre enn meg selv, det vil si jeg skriver akkurat nå da, men jeg har en del saker jeg lurer på jeg. Så da spør jeg:

Kjære politiske partier i Ringerike:

– Hva mener dere om Hvervenkastet? Sett i lys av at man tenker seg en stor befolkningsøkning i Ringerike, mange med tilhørighet der oppe, hva tenker dere om matbutikker, kafeer, restauranter, bensinstasjon, burgersjappe med drive through?

– Hva er deres løsning på Hønefoss-trafikken? Hvordan skal man løse opp den? Hvor skal shuttlebuss parkeringene være om det er det som er partiets løsning på problemet?

– Hvor skal pendlerne parkere når Ringeriksbanen står ferdig? Hvis den noen gang står ferdig?

– Hva er ditt partis ønske for Hønefoss sentrum, og hvordan skal man legge til rette for det?

– Hvordan ser ditt parti for seg benyttelsen av Hønefoss skole i fremtiden? Skal den rives? Pusses opp? Sett opp imot at man tenker seg 10 tusen flere innbyggere i Hønefoss, hvordan skal dere løse det med tanke på trafikk, infra, skole, etc.?

– Hva med eiendomsskatt? Fjerner dere den?

– For første gang på «ørten» år har barnetrygden blitt økt. Den er ikke økt med mer enn ca. tusenlappen i året, men den er økt. Hva synes deres parti om at kommuner gis anledning til å regne barnetrygd som inntekt og dermed kunne senke sosialstønaden tilsvarende? Dette gjør jo at de som trenger økningen mest står på stedet hvil mens de som gjerne klarer seg greit får pluss på inntekten sin. Vet dere hva Ringerike kommune gjør?

– Hvordan skal deres parti løse etterslepet på veivedlikeholdet i Ringerike. Det bedrives mye kladding på kommunale veier, alternativt settes opp en kjegle som blir stående som «quick fix». Det er mye pottit-åker rundt omkring.

– Hva mener deres parti om nye E16 og de forskjellige løsninger i distriktet?

– Til slutt noe som står meg nær, idretten. Hvordan stiller deres parti seg til å gjøre barneidrett mye billigere? For eksempel å si at kommunen «betaler» hall-leie/bane-leie/etc. for alle barn under 13 år sin aktivitet slik at alle har mulighet for å være med i størst mulig grad? Det er bevist at mange barn holdes utenfor aktivitet pga. prisene på treningsavgifter og lignende. Priser som er kunstig høye pga. leiekostnader.

Det er sikkert mer jeg lurer på og når jeg kommer på det. Men dette får være en start. Kudos til SV, som faktisk svarte da jeg la ut dette før sommeren.

LES OGSÅ: Gå av sykkelen når du skal krysse veien | Jim Gallagher