Sjekk hvilke saker folk i Hole er opptatt av før valget.