Avisen har etter min oppfatning utviklet seg til å bli mer og mer tabloidisert og klikkingsstyrt.

Overskriftene er blitt mer og mer preget av fornavn og aldersangivelser. Hva er begrunnelsen for det? Samtidig har overskriftene blitt mer og mer «sensasjonspreget» og preget av ladede ord og begreper.

Et blodferskt eksempel på dette fra nettutgaven er følgende: «Grønt lys for høyhusutbygging av hotellet og City-gården».

Friske høyhusdebatt

Det skulle ikke forundre meg storligen om dette er et bevisst valg fra deskens side, for å få leseren til å assosiere denne saken med den friske debatten rundt høyhus og Lloyds-kvartalet. I tilfelle jeg har rett i dette – er spørsmålet: Hva er hensikten?

Hvorfor har det blitt slik? Er sikkert at det er denne utviklingen den jevne leser ønsker av en lokalavis?

Positive saker

Jeg for min del mener at en lokalavis skal ha et kritisk blikk på lokalsamfunnet og slå ned på uheldige forhold, men i det store og hele fremme positive saker som og gjør innbyggerne stolte av sin region.

Dette kan bidra til at flere framsnakker Ringerike slik at flere vil bosette seg her.

Hva mener redaktøren er RB sitt samfunnsoppdrag?

Helge (67)

Redaktøren svarer

Takk for utfordringen, Helge Stiksrud!

I ditt innlegg beskriver du en utvikling i Ringerikes Blad som du reagerer på. Du lurer på hvorfor vi bruker alder i titler på saker. Forklaringen er at vi ønsker at sakene våre skal være forståelige for leseren, og gjerne også vinklet slik at leseren kan assosiere seg med innholdet.

Vi ser at alder er ett av flere elementer som bidrar til at leseren faktisk går inn for å lese en sak. Du omtaler det som klikk, vi kaller det lesing.

Vår kontrakt med leseren er å formidle nyheter, reportasjer og generelt innhold som vi i sum mener er viktig for å holde seg oppdatert på det som skjer i lokalsamfunnet.

Tittelen du peker på om «Grønt lys for høyhusutbygging av hotellet og City-gården» er, slik vi ser det, nettopp det saken handler om. Debatten i forkant av beslutning har handlet om høyde og antall etasjer. Det har likhetstrekk med høyhusdebatten i forbindelse med utbyggingen av Lloyds-kvartalet.

Vi tror lesere som følger det lokale nyhetsbildet oppfatter både likhetstrekk – og forskjeller.

Du utfordrer oss på om dette er en utvikling den jevne leser ønsker seg. Det er et stort og vanskelig spørsmål, og det er også en nesten umulig generalisering. Leserne er forskjellige, og interessene likeså.

Vår ambisjon er å treffe så bredt som mulig. Du ønsker deg en lokalavis med et kritisk blikk på lokalsamfunnet – men legger til et men – for du ønsker at det i det store og det hele skal fremme positive saker som gjør innbyggerne stolte av sin region.

Vår ambisjon er å bidra til at Ringeriksregionen blir et bedre sted å bo, leve og flytte til. Der handler om å fortelle om alt det gode som skjer hos oss, men det handler også om å pirke borti det som er kritikkverdig. Denne miksen gjør at vi har et annet uttrykk enn en informasjonsformidler som kun har til hensikt å selge regionen utad.

Vårt mandat er større enn som så, og gjør det tvingende nødvendig å ha de kritiske brillene på når vi tar på oss å være samfunnets øyne og ører.

Det var neppe din hensikt å trekke utfordringen rundt samfunnsoppdraget inn i verdensbildet, men jeg mener det er på sin plass. Det vi nå ser i Russland er skremmende. Regimet har bestemt at mediene kan straffes med inntil 15 års fengsel om de melder nyheter som ikke er i tråd med Putins historiefortelling.

Norske medier har trukket seg ut av landet, og akkurat nå vet vi svært lite om hvordan det egentlig står til med befolkningen i Russland.

Verdien av den åpenheten vi har, og muligheten for å uttale også kritikk, er ekstremt mye verdt. Å ivareta denne er sammen med ytringsfriheten vårt samfunnsoppdrag. For å gjøre Ringerike, Hole og Jevnaker til enda bedre sted å leve, bo og flytte til.

Sissel Skjervum Bjerkehagen
Ansvarlig redaktør og daglig leder
Ringerikes Blad