Gå til sidens hovedinnhold

Jeg har tillit til demokratiske prosesser | Ordfører Per R. Berger

Artikkelen er over 2 år gammel

– Tilstanden til Steinsfjorden slik den framstår i dag er ifølge de målingene som tas, vesentlig bedre enn for 20 år siden, skriver ordføreren i Hole i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar på Eva Bekkelund-Eriksens innlegg På tide å henge bjella på katten.

Som ordfører i Hole kommune siden 1999 har jeg vært så heldig å kunne lede Steinsfjordutvalget/i 16 av disse 20 årene. Mandatet for utvalget har vært å gjennomføre 13 ulike mindre og større tiltak til fjordens beste.

Vesentlig bedre

Alle tiltak, bortsett fra fjerning av fyllingene i Kroksundet og erstatte disse med bruer, er gjennomført, og tilstanden til Steinsfjorden slik den framstår i dag er ifølge de målingene som tas, vesentlig bedre enn for 20 år siden.

De to-tre siste årene har Niva kommet med ny rapport som tilsier at ny jernbanebru, m/fylling i tilknytning til denne, ikke er til hinder for realisering av Bane nors planer om kryssing av Kroksundet.

Denne rapporten, sammen med med forslag til vei og bane over Kroksundet, har vært behandlet særskilt i Steinsfjordutvalget, og utvalgets mening er formidlet videre sammen med Hole kommunestyres vedtak /høringsuttalelse til Fellesprosjektet.

Moderat fylling

Som ordfører, nabo og innbygger, er jeg selvfølgelig opptatt av at dette statlige samferdselsprosjektet blir gjennomført så skånsomt som mulig gjennom Hole-bygda. Jeg har tillit til at så kan skje gjennom demokratiske prosesser og godt faglig begrunnede rapporter.

Jeg tror den løsningen som nå anbefales, med en mer moderat utfylling i Kroksundet, er gunstigere enn tidligere forslag. Det er også bedre støymessig med hensyn til byggeperioden.

Det som imidlertid gjenstår nå er å få gjennomslag for et kryss ved Helgelandsmoen, og at veibrua kan krysse sundet ca. 200 m lenger sør, i tråd med kommunestyrets anbefaling.

Dette er fullt mulig ved å redusere hastighetskravet på brua til 100 i stedet for 110 km/t. Med en slik løsning vil det være realistisk med ny Ringeriksbane/ E16 over Kroksund, og som innfrir Hole kommunestyres vedtak i størst mulig grad.   

Kommentarer til denne saken