Jakter lovbrytere i strandsonen: Se hvor synderne skal tas

13 strandsoner skal prioriteres når Ringerike kommune skal på ut på tilsyn.