Gå til sidens hovedinnhold

Ja, vi har et stort hjerte for byen | Ellen Grønlund

– Når Anne-Berit Haugen Rijken skriver «Her er det «pengene som rår»», mener jeg hun tar debatten til et nivå ingen er tjent med, skriver Ellen Grønlund i Tronrud Eiendom.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Tilsvar til Anne-Berit Haugen Rijken)

I sitt leserinnlegg uttrykker Anne-Berit Haugen Rijken tvil om våre motiver for byutvikling i Hønefoss.

Etter tidligere innspill fra Haugen Rijken både i avisen, under innspillsmøter om byutvikling og personlige møter på vårt kontor er jeg overrasket over at hun på denne måten insinuerer at vi ikke er opptatt av Hønefoss by.

LES OGSÅ: Nå går det mot byggestart ved brua: – Viktig å ta vare på historien, sier Ellen

Respekt for uenigheten

Jeg har respekt for at vi er uenig om utforming og hva som er fremtidsrettet byutvikling, noe det skal være rom for i en offentlig debatt.

Når Haugen Rijken skriver «Her er det «penga som rår»», mener jeg hun tar debatten til et nivå ingen er tjent med. Jeg kan ikke se at vi i Tronrud Eiendom, som hver dag jobber for å ivareta og videreutvikle våre eiendommer i Hønefoss sentrum, fortjener en slik karakteristikk.

Når det gjelder byutvikling viser Haugen Rijken til utbyggingen på Brutorget som uheldig. Jeg kan opplyse Haugen Rijken at det i sin tid var kommunen som eide Brutorget.

Inviterte flere utbyggere

Kommunen inviterte flere utbyggere til å konkurrere om muligheten til å bygge ut tomta, og valgte ut fra mottatte forslag å inngå avtale med Conseptor Eiendomsutvikling (Conseptoravtalen fra år 2000).

Les også

Hans-Petter vil stoppe høyhuset: – Det blir en vegg mot fossen

Det opprinnelige forslaget inneholdt tre bygg, der det også mot øst («Samfunnshuset») var etablert leiligheter.

Etter lang tids planlegging der Tronrud Eiendom kom inn i prosjektet sammen med Conseptor Eiendom, ble utbyggingen redusert med ett bygg og oppført slik det fremstår i dag.

Utbygging av tomta og utforming av prosjektet ble dermed initiert og bestemt av Ringerike kommune som grunneier.

Krevende å fylle opp lokalene

Det er dessverre krevende for mange av gårdeierne i Hønefoss sentrum i dag å fylle alle lokaler i byen. Vi ønsker alle at lokalene skal være fulle av handel og trafikk, slik at næringsarealene bidrar til et levende byrom.

I Tronrud Eiendom jobber vi iherdig for å lykkes med etablering av handel i sentrum og er åpen for alle som kan bidra med bærekraftige konsepter som kan fylle våre handelsareal.

Jeg er imidlertid overbevist om at løsningen for å gjøre Hønefoss attraktiv ikke ligger i å stoppe utvikling av nye prosjekter, vi bør heie på utviklingen og bidra til positivitet omkring Hønefoss sentrum.

Tronrud Eiendom eier i dag området på Øya og Lloyds Marked og ønsker å utvikle dette til et nytt byområde i Hønefoss.

Startet med Arnemannsveien 3

Vi startet med restaurering av Arnemannsveien 3 som vi mener står som et godt eksempel på samspillet mellom gammelt og nytt. Bygget er rehabilitert, har fått et moderne tilbygg og en ny utforming på taket. Slik har bygget kunnet tilpasse seg ny bruk, men samtidig bevart sin historie.

For å utvikle området videre mener vi arkitektkontoret Snøhetta sitt forslag for Lloyds Marked på samme måte viser respekt for de viktige elementene som skal ivaretas, samtidig som et moderne formspråk viser vegen til en ny tid.

Vi ønsker at «Lloyds Marked», som skal inneholde kontor/handel og næringsareal, vil bli et nytt tyngdepunkt i sentrum av Hønefoss som kan bidra med moderne kontorlokaler med arbeidstakere som fyller sentrum med liv og aktivitet.

Vi har tro på Hønefoss

Vi har tro på Hønefoss som en attraktiv by og mener «med hjerte for byen» at et slikt løft vil kunne tiltrekke seg nye bedrifter som vil velge Hønefoss sentrum som kontorsted.

Haugen Rijken ber om at vi utarbeider flere alternativer til utforming av området. Et slik alternativ er allerede utarbeidet av Ringerike kommune (bildet over).

Bildet viser kommunens illustrasjon av områdeplanens bestemmelser for dette området som Haugen Rijken etterlyser at vi forholder oss til.

14 etasjer

Det er riktig som Haugen Rijken skriver at vi ønsker noen tilpasninger til kommunens forslag.

Vi ber om at tårnbygget tillates i 14 etasjer (og ikke i 12 etasjer som planen åpner for), men vi har redusert høyden mot sør i prosjektet og avsluttet bygningsmassen slik at klokketårnet og det vakre teglbygget mot kraftstasjonen kommer til sin rett.

Utviklet sammen med andre

Når det gjelder vår plan for Lloyds Marked er denne videreutviklet i samråd med antikvariske myndigheter i tidligere Buskerud fylkeskommune.

Etter at det første forslaget ble lagt fram i 2016 er fasaden trukket lenger tilbake, høyden bak jugendbuene er justert og klokketårnet har fått en mer framtredende plass.

Prosjektets hovedgrep er imidlertid beholdt. Tårnbygget gir mulighet for etablering av et flott torgareal skjermet for biltrafikk og gjennomgang fra Hønefoss Bru til det nye torget «Pipeplassen».

Fra «Pipeplassen» vil det bli etablert gangforbindelse videre mot elvekanten og oppover mot nye Hønefoss stasjon.

Vi er stolt av forslaget til ny utforming av dette området i Hønefoss.

Tar vare på viktige elementer

Forslaget tar vare på de viktige elementene i den gamle bebyggelsen og setter et merke fra vår tid på dette sentrale området i byen.

Planforslag skal nå vurderes av de folkevalgte.

Vi håper og tror de vil se muligheten et slikt prosjekt gir for utvikling og vekst i sentrum av byen og er enig med oss i at Snøhetta sitt forslag vil gi mulighet til etablering av moderne attraktive kontorarbeidsplasser midt i Hønefoss sentrum.

Oppfordrer til saklig debatt

Avslutningsvis vil jeg oppfordre til en saklig debatt om utvikling av Hønefoss i fremtiden.

Vi må ha respekt for ulikt syn på hva som bidrar til god byutvikling, men jeg mener det er svært uheldig at det offentlige ordskiftet skal preges av påstander om motiver som ikke har rot i virkeligheten.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.