Ved starten av inneværende kommunestyreperiode brukte Ringerike kommune mye ressurser på utredninger og konsulenter i forbindelse med mulig kommunesammenslåing med Jevnaker og Hole.

Store summer ble brukt på denne prosessen. En prosess som selvsagt var dømt til å mislykkes. Innbyggerne i de tre kommunene hadde ikke noe sterkt ønske om en slik sammenslåing, – derfor ble den lagt død etter folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser.

Til tross for at vi nylig har vært igjennom lange, utmattende prosesser, og til tross for at en rekke kommuner gjennom folkeavstemninger og kommunestyrevedtak har sagt nei, varsler regjeringen nå nok en runde med kommunesammenslåinger etter valget. Høyre- og Frp-regjering har sagt at det er et klart mål at både store og små kommuner skal slås sammen.

Senterpartiet kommer ikke til å starte en slik ny prosess i vår region. Vi kommer ikke til å bruke en eneste krone eller administrativ ressurs på en slik prosess. Konsulentene har tjent nok på dette.

Vi vil heller utvikle og forbedre tjenestene i regionen og legge til rette for tjenester nær folk. Vi vil ikke utrede noe som vil svekke lokaldemokratiet i regionen. Ringerike er stort nok, – og utfordringene er mange nok.