I Ringeriksregionen har vi noen flotte videregående skoler, kompetente lærere og ganske bra resultater. Selv om mye sikkert kunne gått bedre, så er vi ganske flinke.

Likevel ønsker noen elever seg ut av regionen. Over fylkesgrensa eller mot Drammen. Eller til Hallingdal for den sakens skyld. Ikke vet vi hvorfor, men så er det ikke noe vi som politikere skal mene noe om heller.

– Postkassa skal bestemme

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet går til valg på å nekte elever å søke seg ut av regionen. De mener det er postkassa som skal bestemme. Bare hvis eleven har for dårlige karakterer så må man ut av regionen.

De innførte i Viken et karakterbasert nærskolesystem, der de flinkeste elevene ble låst til sin nærskole og de elevene med svakest karaktergrunnlag ble sendt rundt som en kasteball i fylket.

Eget valg

Høyre vil, dersom vi får bestemme i fylket til høsten, la elevene få velge skolen sin selv. Det kan være mange grunner til at noen få ønsker seg vekk. Mobbing, satsing, prøve noe nytt. Politikerne skal ikke legge seg opp i dette.

Fritt skolevalg er en frihet som bare noen få elever i regionen kommer til å benytte seg av, men som for de elevene det gjelder kan bety veldig mye.

Elevene skal bestemme, ikke politikerne.