Gå til sidens hovedinnhold

Ja takk til lokal og kortreist mat | Bente Aabel

– Landbruket er en stor næring i kommunen og kan bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom anskaffelse lokalt, skriver Bente Aabel (Sp)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra tidenes morgen måtte mennesket finne all vår næring i naturen vi var omgitt av, lokalt. Lokal mater kortreist mat. Det er mat som er produsert i nærheten av forbruker.

Fokuset på lokalprodusert og kortreist mat er økende. Et godt eksempel på det er den store pågangen hos RekoRingen Ringerike, som har siden oppstart et godt besøkstall og økende etterspørsel av lokal, kortreist mat.

LES OGSÅ: Her leveres lokalmaten kjøpt via Facebook

Lokal strategi

Senterpartiet fremmet under budsjettforhandlingen to verbalforslag hvor vi foreslo at kommunen skulle igangsette et arbeid for å utvikle en strategi for lokal matproduksjon, utvikling av kortreiste produkter i samarbeid med næringen og at kommunen i egen matproduksjon benytter lokal-kortreist mat.

Les også

Hele landet vil ha ringeriks-potet fra Bernt (46) til jul: – Vi har pakket 15 tonn på tre dager

Et initiativ som flertallet av de andre politiske partier ikke støttet. At et slikt forslag ikke blir støttet, er skuffende. Spesielt i en tid der vi som kommune har et stort ansvar å ta.

Senterpartiets kommunestyregruppe er opptatt av å fremme lokal matvareproduksjon og lokalt næringsliv.

Klimavennlig

Vi ønsker at Ringerike tar i bruk det vi har av landbruks potensiale, og skape en mer bærekraftig og klimavennligløsning på lang sikt.

Vi mener derfor at kommunen bør legge til rette for sunne og lokale mat valg i kommunal matproduksjon og arrangementer i regi kommunen.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet har klare anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet, og er tydelige på at hva vi tilfører kroppen av mat og drikke har stor betydning for blant annet prestasjonen og for fysisk og psykisk helse.

Les også

Her selges julematen rett fra bakluka på bilen: Og kundene står i kø

Et felles måltid er sosialt og kan ha gunstig innvirkning på trivsel, nærvær og arbeidsmiljø.

Det å kunne samle seg rundt et godt måltid, og være sosiale er noe som i disse koronatider er et merkbart savn for mange.

Vil få større betydning

Mest sannsynlig vil dette få en enda større betydning når koronarestriksjonene oppheves.

Mat og produksjon av mat er også et av kompetanse målene i den nye lærerplanen i skolen. Klarer vi å innarbeide gode og sunne matvaner til barn i ung alder, er det stor sannsynlighet at de klarer å opprettholde dette i voksen alder.

Derfor har kommunen mye å tjene på å tilby lokal, kortreist mat på arrangementer i regi kommunen, for der er det jo ofte barn som er involvert.

Senterpartiet mener at kommunen bør være en pådriver for å få til et godt samarbeid med lokalt næringsliv om å gjøre lokal mat lettere tilgjengelig. Gå foran som et godt eksempel slik at andre bedrifter, private og frivillige aktører også velger å satse på lokal mat.

Les også

Krisepakke til lokale matprodusenter: – Nå er det håp igjen, sier Kristoffer (40) og Anne Marte (38)

Landbruket er en stor næring i kommunen og kan bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom anskaffelse lokalt, samt bidra til vekst og verdiskapning i lokalt og muligens regionalt næringsliv, og med dette skape flere arbeidsplasser.

Handler ikke bare om mat

Lokalmat handler ikke bare om lokal matkultur og historie, det handler også om lokal verdiskapning, bærekraft, klima og miljø.

I det perspektivet er det vesentlig at lokalmat er kortreist og selges og konsumeres lokalt.

Valg av lokal mat vil bidra til bedre klima, opprettholdelse av kulturlandskapet og støtter oppunder og skaper lokalt næringsliv oppfordrer vi kommunen til å takke JA til lokal og kortreist mat.

Kommentarer til denne saken