Det har helt siden 2014 vært mulig for Ringerike kommune vært mulig å søke støtte for utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur.

Vi bor i en langstrakt kommune, med mange innbyggere som pr. i dag har et for dårlig internett tilbud.

LES OGSÅ: Det digitale klasseskillet | Hans-Petter Aasen (Sp)

Hjemmeskole og hjemmekontor

Mange elever har vært henvist til hjemmeskole, og ikke har hatt god nok internett dekning. Mange er henvist til å bruke mobilt bredbånd med begrensninger på datamengde.

Det har også vært ansatte som har blitt pålagt eller oppfordret til å ha hjemmekontor, som har hatt store utfordringer med å få gjennomført dette.

Vil kartlegge

I forbindelse med budsjettprosessen har Ringerike Frp jobbet for å få dette inn i budsjettet for 2021, vi har foreslått midler til kartleggingen som skal til for å få sendt inn en søknad til fylkeskommunen som nå har overtatt ansvaret etter Nkom.

Vi i Ringerike Frp ønsker at barn og voksne skal ha mulighet til å bo på bygdene.