Jo Deketelaere er invitert av partiet førstkommende mandag kveld, og skal snakke om urbant landbruk i bymiljøer, melder Ringerike Venstre.

Foredraget holdes i Arcaden i Storgata 7.

Deketelaere jobber for Greenbeat AS og er en av prosjektkoordinatorene bak takhagen på Sagene Samfunnshus i Oslo kommune, opplyser partiet.

– Han er en viktig pådriver innenfor grønn byutvikling i Norge.

– Urbant landbruk og grønne tak kan forebygge flom, gi renere luft, bidra med kortreist mat og skape et større biologisk mangfold i byene. Vegetasjon på tak i byområder kan være viktige leveområder for humler, bier og andre insekter, og dermed legge til rette for at livsviktig pollinering skjer.